zoeken naar noodregeling voor mest

Het bestuur van de gemeente Raalte is al drie weken op zoek naar een oplossing voor het dreigende mestoverschot van boeren, maar nog steeds is er geen definitieve oplossing. Boeren kampen met een mestoverschot door de natte zomer, waardoor sommige mestkelders overvol dreigen te raken.

Het CDA vroeg wethouder Haarman afgelopen donderdag om overleg te gaan plegen met het ministerie. Dat bleek de CDA-wethouder echter al te doen. “We zijn al drie weken met een onderzoek bezig door verzoeken van boeren en LTO. Het is duidelijk dat het een probleem is.”

Door de natte zomer kampen boeren met overvolle mestkelders. De mest mag op zandgrond tot midden september uitgereden worden. Omdat de akkers te nat waren, was dat schier onmogelijk. “Er moet een landelijk signaal komen”, stelde Haarman. “Via noodopslag valt er misschien wat over te hevelen.”