60 jaar stoppelhaene de draak van ramele

In 1977, of misschien wel iets eerder, kwam er een plan op tafel om ten westen van Raalte, in de buurtschap Ramele, een 100 ha groot recreatiesteunpunt met een 30 hectare grote waterplas te maken. Dit zou een aanwinst voor Raalte zijn en men kon de opbrengst van het af te graven gele zand heel goed gebruiken. Bij realisatie van deze plas zouden veel boerderijen moeten verdwijnen. De buurt kwam in opstand. Zo werden er onder andere proteststickers gemaakt . Op deze sticker was de boerderij te zien van Arnold Horenberg (deze boerderij aan de Haansweg is recentelijk afgebroken). De tekening kwam van de hand van Teun de Haan. Hij was ook betrokken bij het ontwerp van de praalwagen die in 1977 door bewoners van Ramele gemaakt werd. Deze praalwagen kreeg al snel de naam ‘de draak van Ramele’. Op deze protest praalwagen is een draak te zien met in zijn muil een boer.

De draak bestond uit een ijzeren frame afgewerkt met gaas en hooi. De buitenkant was een soort pleisterlaag van koeienmest. Maar het ging mis met de draak. Op dinsdagmiddag 23 augustus, twee dagen voor de Stöppelhaene-optocht, moest de staart van de draak wat steviger gemaakt worden. Er werden ijzeren pennen in de staart gelast. Maar tijdens het lassen vatte het droge hooi in de draak vlam. De open bek van de draak was net een schoorsteen. Er kwam al rook uit de muil van de draak. Heel snel werd de wagen met daar op de brandende draak van het erf gereden en met vereende krachten drukten de ‘bouwers’ de draak van de wagen. De draak verbrandde helemaal. Direct werd besloten een nieuwe draak te maken. Iedereen uit de buurt, jong en oud werd opgetrommeld. De nieuwe draak moest immers binnen 48 uur in de optocht te zien zijn. Er is een nieuw ijzeren frame gemaakt, het oude geraamte was niet meer te gebruiken en opnieuw bekleed met hooi en natuurlijk de pleisterlaag met koeienmest. De tweede draak was, volgens de bouwers, nog mooier dan de verbrande draak. De koeienmest was nog niet zo droog en zo kwam er een min of meer gevlekte draak in de optocht. De wagen van Ramele kreeg de meeste punten en de publieksprijs, heeft mooie verhalen opgeleverd en de recreatieplas is er nooit gekomen. Omdat de wisselbeker gewonnen werd zijn er in de jaren daarop weer mooie praalwagens gemaakt door de bouwers uit Ramele. Ook die praalwagens wonnen eerste prijzen, zodat de wisselbeker definitief in het bezit kwam van buurtschap Ramele.

Enkele wetenswaardigheden van de praalwagen met de draak. Het materiaal gebruik is symbolisch. De draak was gemaakt van koeienmest; koeienmest stinkt evenals sommige ‘boze’ plannen. De nagels en klauwen van het monster werden gevormd door de messen van zichten. In donkere tijden trokken boeren hiermee ten strijde. De tanden van de draak waren vervaardigd van koeien- en stierenhoorns; deze boezemen burgers en stedelingen ontzag in. Selderij en peterselie werden vroeger gebruikt ter bestrijding van geheugenverlies; ziekten waaraan sommige overheidsdiensten volgens de bewoners van Ramele danig aan schijnen te lijden. De foto’s komen uit het Overijssels Dagblad van woensdag 24 augustus 1977. Deze foto’s en een compleet plakboek van alle perikelen rond het recratiesteunpunt zijn van de familie Westenenk aan de Haansweg.