heidepark nieuwe visie nieuw complex

De kerngroep bestond uit vertegenwoordigers van VV Lemelerveld, Stichting Sportbelangen en de gemeente Dalfsen. “Met betrekking tot Sportpark Heidepark bestonden er al jaren grote wensen”, vertellen Jos en Marcel. “De voetbalvereniging groeit maar door. Momenteel hebben we meer dan 650 leden. We beschikten over drie voetbalvelden en een klein oefenveldje. Dat was gewoon niet voldoende. Daarnaast wilden we graag een nieuwe spelzaal. De bestaande gymzaal aan de Prinses Margrietstraat was immers verouderd.”

Aanvankelijk ging de kerngroep met een enigszins andere visie het traject in. “We dachten ‘geef ons een zak met geld en we regelen die spelzaal en die kunstgrasvelden verder wel’. Maar na gesprekken met de gemeente werd onze fantasie geprikkeld. Er bestonden veel meer subsidiemogelijkheden als we onze doelstellingen zouden verbreden.”

En dat gebeurde. Het leidde tot een nieuwe visie: het sportpark als middelpunt voor sport, maar ook ontmoeting en welzijn. “Het komt er op neer dat het sportpark een veel opener karakter heeft gekregen”, vertellen Marcel en Jos. “Buiten is een trimbaan gerealiseerd, waar iedereen gratis gebruik kan maken van een aantal sporttoestellen. Dat is mede mogelijk gemaakt door donaties van een aantal sponsoren. Willen campinggasten of plaatselijke jongeren hier gebruik maken van een kunstgrasveld, dan is dat ook mogelijk. En dat werkt. Sterker nog, er is bijna geen moment dat er niet gesport wordt. Het is een heel verschil met vroeger toen het sportpark eigenlijk alleen maar geopend was voor de leden van de sportverenigingen. En dan ook alleen maar tijdens de geoorloofde uren…”

De verbreding van de doelstellingen leidde ook tot de komst van andere nieuwe gebruikers. Kinderopvang Allio maakt inmiddels twee dagdelen per week gebruik van één van de twee multifunctionele ruimtes, de voormalige kantine van de handbal en volleybal. “Dat is allemaal in goed overleg gebeurd met het kulturhus, waar Allio ook gevestigd is”, vertellen Jos en Marcel. “Het mag niet zo zijn dat De Mozaïek het slachtoffer wordt van onze plannen. Het kulturhus mag hier ook ruimtes verhuren. De opbrengst daarvan verdelen we onderling. Zo versterken we elkaar.”

De totale investering bedroeg circa 1,9 miljoen, zes ton voor de kunstgrasvelden, 1,3 miljoen voor de spelzaal en de MFA. Die bedragen zijn exclusief de BTW. Dit was mogelijk dankzij de gemeentelijke inzet van de zogenaamde Wavin-gelden, een provinciale subsidie en een forse eigen inbreng aan mankracht. Daarnaast bracht het sportpark zelf ook een ton in. “Met alle gebruikers hebben we een wensenlijst opgesteld. Dat de spelzaal en de kunstgrasvelden er zouden komen stond vast. Maar dankzij de inzet van onze vrijwilligers is er veel geld overgebleven voor andere wensen. Door slim te bouwen is er bij de entree van de sporthal een grote lounge gerealiseerd. Als het druk is, kan deze bij de sportkantine worden aangesloten. Ook als de sportkantine gesloten is, kunnen binnensporters in de lounge een kopje koffie of frisdrank kopen. De lounge biedt daardoor nog meer ontmoetingsmogelijkheden. Maar dat is niet het enige. Vernieuwing van de toiletten en een tweede multifunctionele ruimte waar Allio nu gebruik van maakt, het is allemaal gerealiseerd.” Jos: “Aanpassing van de entree van het sportpark was ook een grote wens, maar daar was helaas geen geld meer voor.”

Meer foto's