gulle gift voor isala

Isala Wereldbreed, het fonds van de Isala klinieken dat ziekenhuismedewerkers steunt die hulp verlenen in ontwikkelingslanden, heeft een gulle gift van € 6.000,- ontvangen uit handen van het voormalige bestuur van UVV. Een deel van het geld wordt besteed aan de verloskundekamers van de Stichting Moeder en Kind in CapeMaclear/Malawi.

Veel vrouwen die gebruik willen maken van verloskamers moeten momenteel meer dan 25 km overbruggen. Dat is vaak te lang om moeder én kind gezond in leven te houden. Daarom wil de stichting verloskamers realiseren dichterbij de vrouwen. Het andere deel van de gift wordt geschonken aan Relief Foundation. Deze stichting biedt in India onderdak aan vijftig Hiv-geïnfecteerde kinderen van 4 tot 14 jaar. Zij wonen onder begeleiding van twee inwonende vrijwilligers in een woongroep.

Isala Wereldbreed ondersteunt ziekenhuismedewerkers die hulp verlenen in de tweede of derde wereld. Personeelsleden van het ziekenhuis kunnen maandelijks één euro doneren aan dit fonds. Ook komt er geld binnen via donaties. Omdat de afdeling Zwolle van de UVV per 1 januari is opgeheven, heeft het oud-bestuur besloten om het restantbedrag dat nog op de rekening stond van UVV te schenken aan enkele goede doelen.