brandpreventie als dat maar goed zit

Brandpreventie spreekt voor zich als noodzakelijke voorziening voor thuis, maar zeker ook op het werk. Dat hier voor ondernemers echter ook regels en verplichtingen aan verbonden zijn, is minder algemeen bekend. Los van persoonlijke veiligheid, eisen verzekeringsmaatschappijen en overheidsdiensten dat brandblusapparatuur op de werkvloer periodiek gecontroleerd wordt door een gecertificeerd bedrijf. Sinds kort is Salland zo’n erkend bedrijf rijker: Morrenhof Brandpreventie in Heeten.

Vanuit zijn brede technische achtergrond, onder andere op gebied van motorenrevisie, zocht Wilfred Morrenhof naar een uitdaging waarmee hij voor zichzelf kon beginnen. Een kennis attendeerde hem op het onderhoud van blusmiddelen. Hij raakte meteen enthousiast en behaalde binnen enkele weken via het NCP / REOB (Regeling Erkende Onderhoudsbedrijven Brandbeveiliging) alle benodigde papieren om als erkend bedrijf met deze materie aan de slag te kunnen. Intussen boog echtgenote Giny zich over alle administratieve bijkomstigheden. Wilfred Morrenhof: “Een hele klus, zeker omdat er ook net per 1 april weer allerlei nieuwe regels van kracht zijn. Maar met deze papieren kunnen we voorlopig dan ook even vooruit.”

Inrichting en onderhoud van brandpreventieve middelen is tegenwoordig aan heel wat regels gebonden. Niet alleen om persoonlijke veiligheidsredenen; verzekeringsmaatschappijen en overheidsdiensten stellen hieraan ook strenge eisen. Brandblussers bijvoorbeeld: naast een jaarlijkse controle dient de vulling elke vijf jaar vervangen te worden en na tien jaar volgt een totale revisie van de apparatuur. Daarbij worden de blussers geheel gedemonteerd en waar nodig van nieuwe onderdelen voorzien. Ditzelfde geldt voor brandslanghaspels. Een ander belangrijk onderdeel is noodverlichting. Wanneer in een ruimte de netspanning wegvalt, blijft de noodverlichtingarmatuur branden of zal geactiveerd worden om te gaan branden. Daarbij worden, met behulp van continu verlichte pictogrammen, vluchtroutes en nooduitgangen aangegeven. Al deze onderdelen dienen jaarlijks gecontroleerd te worden. Morrenhof: “Wat gebouwbeheerders en installatiebedrijven nogal eens over het hoofd zien, zijn componenten als lichtbronnen en accu’s. Deze hebben een beperkte levensduur en moeten regelmatig vervangen worden om een juiste werking te kunnen garanderen. Deze noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden voeren wij tegelijk met de controles uit. Belangrijk: NEN 2559 schrijft voor dat het onderhoud uitgevoerd moet worden door een REOB -gediplomeerd onderhoudsmonteur kleine blusmiddelen, die is aangesloten bij een REOB / NCP erkend bedrijf. In Nederland zijn nog veel niet-gecertificeerde bedrijven die het keuren tegen een lage prijs aanbieden. Dit kan voor problemen zorgen wanneer bedrijven aanspraak op hun verzekering moeten maken!”

Al met al is het voor bedrijven een hele klus om hun brandblusapparatuur up to date te houden. Morrenhof Brandpreventie neemt hierin vrijwel alle zorg uit handen: “Wanneer we voor het eerst bij een klant komen, inventariseren we nauwkeurig wat er in het pand aanwezig is en wanneer welk onderdeel aan de beurt is voor controle of onderhoud. Dat wordt geregistreerd in onze database van waaruit we alles voor de klant nauwkeurig bijhouden. Zodra het nodig is, nemen wij contact op voor een afspraak en zorgen ervoor dat alles op tijd weer aan de eisen voldoet. We verrichten alle werkzaamheden bij onze klanten vanuit een compleet uitgeruste bus die van alle gemakken is voorzien.” Naast onderhoud en controle kunt u bij Morrenhof ook terecht voor professioneel advies: “Startende bedrijven denken er vaak niet aan dat zij op dit gebied ook dingen moeten regelen. Wij maken hen wegwijs in de regelgeving en adviseren hen over de inrichting van hun brandpreventie. Hierbij kijken we naar het aantal vierkante meters, welke materialen er in het pand aanwezig zijn, hoeveel mensen er werken, etc. Uiteraard kunnen we ook alle benodigde brandblusapparatuur leveren. Dit zogenaamde projecteren doen we overigens ook voor reeds bestaande bedrijven die hun brandbeveiliging willen herzien. Als klein bedrijf willen we echt een meerwaarde bieden door korte lijnen en een onvoorwaardelijke, ouderwetse service. Ik zeg altijd: je doet het goed of je doet het niet. Helemaal als het om veiligheid gaat!”