stamgasten kapen cafe de gouverneur

Deuren werden op slot gedraaid en tussen de deurklinken werden stokken gezet, om de toegangswegen tot de kroeg te blokkeren. Na een minuut of tien vond het personeel het echter wel weer mooi geweest. Zij wisten dat het drietal de nooddeur niet geblokkeerd had, waardoor de zeggenschap over de kroeg snel weer in vertrouwde handen was.