ambtenaren gaan leerlingen begeleiden

Wanneer dit exact vorm gaat krijgen is nog niet bekend. Het Carmel College gaat bij naam van Brigitte Bouhuijzen eerst informatie geven aan de gemeente. De gemeente brengt het daarna in de personeelsvereniging, waarna tenminste twee werknemers naar voren worden geschoven die deel gaan nemen aan het project.

Opnieuw een succesvolle match op de beursvloer dus.