wijhese jeugd wacht nog steeds op jop

Als de plannen aan de Loswal doorgaan, lijkt het er sterk op dat de jongeren hun ‘hufterproof’ hangplaats nog voor de komende zomer krijgen. Het idee is nu namelijk dat de JOP niet aan de noordkant van Loswal, maar aan de zuidkant (dicht bij het veer) wordt geplaatst. De jongeren, de gemeente, de politie en een betrokken jeugdwerker van Landstede zien die plek wel zitten en zijn overtuigd van het nut de JOP. Hiermee krijgt de jeugd een eigen plek, zodat de overlast die de campers in de zomer ondervinden, wordt weggenomen.

Van april tot aan november is het de bedoeling dat de verplaatsbare JOP neerstrijkt aan de Loswal. In overleg met de gemeente en de jongeren verkast de hangplaats dan in de winter naar een andere plaats dichter bij het centrum van Wijhe.

Mocht de JOP voor de zomer worden gerealiseerd, betekent dat wel het einde van de snackwagen die aan de Loswal vertoeft. Op deze wijze probeert de gemeente er voor te zorgen dat de jeugd gescheiden blijft van de campers en dus de overlast zo veel mogelijk wordt beperkt.

De betrokken partijen (jeugd, gemeente, politie en jeugdwerker) lijken er gezamelijk wel uit te komen, maar vooralsnog ligt de bal allereest bij Rijkswaterstaat en vervolgens de gemeenteraad. Duidelijk is in ieder geval dat de jongeren 28 februari, tijdens de gemeenteraadsvergadering, krijgen te horen of hun hangplaats er komt.