waterschap groot salland blijft alert

Ondanks dat het waterpeil in de IJssel na verwachting nauwelijks stijgt, blijft het Waterschap Groot Salland alert. Bijvoorbeeld door controle op drijfvuil en kwelwater.

Op een aantal locaties langs de IJssel in het werkgebied van het Waterschap Groot Salland heeft het waterschap kwelwater en zandmeevoerende wellen waargenomen. Dit verschijnsel komt voor bij langdurige hoge waterstanden en is tot dusver geen reden tot zorg. Waar nodig neemt het waterschap maatregelen om dit tegen te gaan en blijft het de ontwikkelingen alert in de gaten houden.

Binnendijks langs de IJssel tussen Deventer en Olst is kwelwater te zien in sloten, op weilanden en akkers langs de dijk. Dit is een normaal verschijnsel bij hoogwater. Soms wordt zand met het kwelwater meegevoerd. In zo’n geval neemt het waterschap maatregelen, zoals het afdekken met geotextiel en rondom voorzien van zandzakken. Op dit moment kan het waterschap volstaan met scherp toezicht door eigen personeel en is de inzet van de vrijwillige dijkwachters niet aan de orde.

Water stroomt van hoog naar laag. Als de waterstand op de rivier (buitendijks) hoger is dan de waterstand aan de andere kant van de dijk (binnendijks), zal water langzaam onder de dijken door naar het binnendijkse gebied stromen. Dit verschijnsel heet kwel. Kwelwater wordt opgevangen in sloten en afgevoerd door bijvoorbeeld een gemaal. Naarmate de waterstand op de rivier hoger wordt, zal de hoeveelheid kwel toenemen. Dit kan zichtbaar worden doordat sloten voller staan dan onder normale omstandigheden, of door het ontstaan van plassen in de buurt van de dijk.

Bij hoge rivierwaterstanden kan zand dat zich onder de dijk bevindt door het stromende kwelwater meegenomen worden en binnendijks aan de oppervlakte komen. Er ontstaat dan een zogenaamde zandmeevoerende wel. Als er teveel zand wordt meegevoerd, kan de dijk ondermijnd raken.

Het waterschap treft daarom maatregelen om zandmeevoerende wellen tegen te gaan. Dit doet het waterschap door de wellen af te dekken met geotextiel en rondom te voorzien van zandzakken. Het zand kan zo niet meer uit de wel stromen. Een andere maatregel is het verhogen van het waterpeil in de binnendijkse sloten. Hierdoor wordt het verschil tussen de rivierwaterstand en de binnendijkse waterstand minder groot, waardoor het kwelwater minder hard stroomt en daardoor minder zand meevoert.

Eerder nam het waterschap al een aantal andere voorzorgsmaatregelen, zoals het afsluiten van sluizen en gemalen in waterkeringen, het afsluiten van riooloverstorten en het verwijderen van drijfvuil (daak) langs dijken om schade aan de dijken te voorkomen. Het hoge water op de IJssel is bijzonder te noemen, maar beheersbaar.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.