betrokkenheid de sleutel bij aanpak vsv

Het aantal vsv’ers bij Landstede in Raalte is al jaren stabiel en ver onder het gemiddelde. Uit de landelijke cijfers blijkt dat in het schooljaar 2008-2009 7,8 procent van de MBO’ers is uitgevallen. In datzelfde jaar is het percentage in Raalte aanzienlijk lager, met een voortijdig uitvalpercentage van 4,1 procent. “Het is niet te voorkomen dat er studenten uitvallen, dat zal altijd blijven,” vertelt Jannita Boetes, projectleider vsv bij Landstede Raalte, “maar dat is geen reden om achterover te leunen. Wij proberen structuur en duidelijkheid te bieden aan studenten, zodat ze precies weten wat ze van de opleiding kunnen verwachten, maar daarnaast is het zaak een zo groot mogelijke betrokkenheid te tonen.”

Zomaar benoemen hoe het komt dat het aantal vsv’ers in Raalte zo laag ligt, kan Boetes niet. “Het is namelijk een heel proces waarbij allerlei factoren komen kijken,” vertelt ze. “Het begint eigenlijk met een goede voorbereiding op het voortgezet onderwijs (vo). Het vo moet een helder beeld hebben van wat Landstede te bieden heeft. Dat gebeurt bijvoorbeeld op voorlichtingsdagen, groeps- en individuele meeloopdagen en contactdagen van het vmbo met het mbo, meerdere malen per schooljaar.” Verder is in het Kulturhus in Raalte nog een zogenaamde Info-shop, waar leerlingen ook nog eens uitgebreide informatie over de opleidingen van Landstede kunnen krijgen.

Afgestudeerde vmbo’ers worden met bijvoorbeeld de ‘warme overdracht’ (een extra projectprogramma) extra voorbereid op hun mbo-studie, om de doorstroom van het vmbo naar het mbo zo soepel mogelijk te maken. Iedere student die zich bij Landstede Raalte inschrijft, krijgt een intakegesprek met een scout. Op deze manier worden leerlingen die meer kans maken op voortijdig schoolverlaten al gesignaleerd. Eventueel volgt er dan een tweede gesprek. Hieruit blijkt al de betrokkenheid die Landstede heeft met haar studenten.

“Aan het begin van het schooljaar krijgen we van het voortgezet onderwijs een lijst met alle namen die van het vo naar Landstede doorstromen. Wij leggen deze lijst naast al onze inschrijvingen, waardoor er leerlingen overblijven die zich bij ons niet hebben ingeschreven, maar op het vo wel aangaven naar deze school te gaan,” vertelt Boetes. Gevolg is er direct contact met deze student wordt opgenomen. Mocht de leerling nog leerplichtig zijn, dan gaat een leerplichtambtenaar er op af. Op die manier wordt de overgang van het vmbo naar het mbo goed in de gaten gehouden en worden voortijdige schoolverlaters al teruggefloten.

Om de betrokkenheid van de school met de studenten goed te onderhouden, krijgt de nieuwe student vanaf de eerste schooldag een ‘coach’ toegewezen. Een docent met getrainde coachende vaardigheden, die tijdens speciale ‘coach-uren’ de leerling begeleidt. “De rol van de coach is essentieel”, legt Boetes uit. “Als een student problemen tegenkomt, moet dat zo snel mogelijk worden gemeld, zodat de student direct de nodige hulp krijgt bij Student Advies & Begeleiding.”

Landstede heeft op elke locatie een team dat studenten extra ondersteuning kan bieden. Dit team, Student Advies & Begeleiding, houdt zich bezig met het aanpakken van schooluitval. “Ons team in Raalte is redelijk uniek,” zegt Henk Hermsen, die actief is als studentadviseur. “Ons team telt vier studentenadviseurs, zodat er elke dag iemand kan klaarstaan voor een student. Het heeft zeker effect, want we kunnen studenten met verschillende problemen direct helpen of doorverwijzen.”

Een gezamenlijke aanpak is volgens Gert de Groot, extern relatiebeheer bij Landstede, van groot belang. “Het is niet alleen de school die zich moet inzetten om het aantal vsv’ers terug te brengen, maar daarbij is een samenwerking van groot belang. Binnen Landstede werken we met elkaar nauw samen, maar ook met andere ROC’s, het voortgezet onderwijs, leerplichtambtenaren, de gemeente en het Ministerie van OCW. Er een Zorg Advies Team bestaande uit vertegenwoordigers van hulpverlenersorganisaties, het RIAGG, de verslavingszorg, maatschappelijk werk, jeugdzorg en de wijkagent, waarmee jongeren met problemen direct geholpen worden.”

Een andere manier waarop Landstede Raalte haar betrokkenheid met de studenten toont, is de nauwkeurige verzuimregistratie. De absentie van studenten wordt nauwkeurig bijgehouden en constant gecontroleerd. “Het is misschien kinderachtig, maar de ervaring leert dat studenten sneller verzuimen als ze daartoe de mogelijkheid hebben,” vertelt Dineke IJzerman die de verzuimregistratie elke dag bijhoudt. “Als een student meer dan zestien uur per maand afwezig is, komen we direct in actie. Het werkt enorm goed. Het klinkt misschien gek, maar studenten vinden het fijn dat het verzuim zo strak wordt bijgehouden, want daaruit blijkt dat er aandacht aan de student wordt besteed.”

Uitschrijven bij Landstede gaat zomaar niet. Daarmee voorkomt de school dat ze leerlingen zo ineens kwijtraakt. Mocht een leerling zich willen uitschrijven, dan gaat daar eerst een uitgebreid gesprek aan vooraf. Voor studenten die zich opnieuw moeten oriënteren of moeten wachten op de start van een andere opleiding bestaat er een opvang/oriëntatieklas, zodat Landstede zicht blijft houden op deze leerlingen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.