waterschappen oost nederland willen fuseren

De waterschappen Rijn en IJssel, Velt en Vecht en Regge en Dinkel hebben het voornemen te fuseren tot Waterschap Oost-Nederland. De provincies Drenthe, Overijssel en Gelderland hebben daarvan kennis genomen en gaan dit onderzoeken.

“Intensivering van de samenwerking tussen waterschappen en eventuele verdere schaalvergroting past in de lijn om te komen tot kostenbesparing in het waterbeheer. Daar kan niemand tegen zijn”, aldus de gedeputeerden Klip (Drenthe), Jansen (Overijssel) en Keereweer (Gelderland). “Goed waterbeheer is gebaat bij een efficiënte organisatie, maar ook bij een goede inpassing van de waterschappen in de bestuurlijke organisatie van Nederland. Of de samenvoeging van de drie waterschappen de juiste keuze is zullen we met elkaar moeten bekijken. Daarbij letten we niet alleen op het gebied dat deze waterschappen omvat, maar ook op de gevolgen voor andere waterschappen. Je moet het dus op grotere schaal bekijken. Een eventuele fusie moet een duidelijke meerwaarde hebben, met name voor de inwoners.”

De provincies willen de organisatiestructuur van waterschappen bezien in breder, maatschappelijk verband. Het waterbeheer is meer en meer verweven geraakt met de ruimtelijke inrichting en heeft ook raakvlakken met natuurbeleid. Daar komt bij dat in het regeerakkoord de provincies een zwaardere rol krijgen op het ruimtelijk-fysieke terrein en natuur. Het waterbeheer moet zo worden georganiseerd dat een goede afstemming kan plaatsvinden met het ruimtelijk en natuurbeleid.

De provincies willen, in nauw overleg met elkaar, komen tot een afweging van mogelijke organisatievormen. Het initiatief van de drie bovengenoemde waterschappen zal daarbij ook in ogenschouw worden genomen.

Het initiatief van de drie waterschappen verbaast de gedeputeerden overigens wel, omdat het op gespannen voet staat met de expliciete pleidooien van de Unie van Waterschappen om het waterbeheer te organiseren langs grenzen van stroomgebieden. Er bestaat geen inhoudelijk verband tussen het stroomgebied van Rijn en IJssel enerzijds en Regge en Dinkel en Velt en Vecht anderzijds.

Voordat het tot een fusie van waterschappen kan komen zullen de provincies (eerst de colleges van Gedeputeerde Staten en uiteindelijk Provinciale Staten) daarover een besluit moeten nemen. Provinciale Staten zijn namelijk op grond van de Waterschapswet het gezag dat beslist over de instelling, samenvoeging en begrenzing van de waterschappen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.