nieuwe buur voor inwoners olst wijhe

De kern van de Waterwet is namelijk het beheer en onderhoud van water zoveel mogelijk in één hand houden. Dagelijks bestuurslid Bartus Jonkman van het waterschap en wethouder Cor van den Berg van de gemeente ondertekenden een overeenkomst voor de overname.

Onder de noemer ‘een nieuwe buur voor alle inwoners van de gemeente Olst-Wijhe’ ontvangen alle inwoners die naast overgenomen water wonen een brochure in de bus. Olst-Wijhe is de eerste gemeente in het werkgebied van het Waterschap Groot Salland die het stedelijk water overdraagt. De verwachting is dat begin volgend jaar ook de gemeenten Kampen, Staphorst en Hardenberg het beheer, onderhoud en eigendom van stedelijk water overdragen aan het waterschap.

De gemeente en het waterschap waren voorheen beiden eigenaar van verschillende wateren en onderhielden dat water zelf. Om het waterbeheer bij één organisatie onder te brengen, hebben beide partijen afspraken gemaakt over de zorg van en het onderhoud aan sloten, vijvers en kanalen. Het uitgangspunt is duidelijk: het waterschap neemt het beheer, onderhoud en eigendom één op één over van de gemeente. Daarmee is het Waterschap Groot Salland verantwoordelijk voor al het water in Olst-Wijhe. Dit geeft meer duidelijkheid en zorgt ervoor dat het waterbeheer op een doeltreffende manier kan worden uitgevoerd.

Groot Salland is nu dus ook verantwoordelijk voor alle wateren in de bebouwde kom van Olst-Wijhe. Zo zorgt het waterschap ervoor dat sloten, vijvers en kanalen voldoende water hebben. De gemeente beheert het grondwater in woonwijken nog wel. Ook zorgt de gemeente voor de afvoer van regenwater en van afvalwater van huishoudens en bedrijven via het rioolstelsel. Het afvalwater stroomt via de riolering naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie van het Waterschap Groot Salland. Daar wordt het water gezuiverd, waarna het als schoon water in rivieren en kanalen wordt afgevoerd.

Het waterschap zorgt voor schone sloten, vijvers, kanalen en rivieren. Hiervoor onderhoudt het waterschap het water in dorpen en steden, maar ook in de buitengebieden. Het waterschap maait waterbodems en oevers van sloten en kanalen om te voorkomen dat ze dichtgroeien. Er moet voldoende water doorheen kunnen stromen om wateroverlast of juist verdroging te voorkomen. Voor deze maaiwerkzaamheden zet het waterschap materiaal in: smal- en breedspoortractoren, hydraulische kranen en maaiboten.

Op de bodem van iedere sloot of waterpartij verzamelt zich in de loop van de tijd een organische laag: bagger. Bagger bestaat onder andere uit gevallen blad, plantenresten en zwerfvuil. Deze organische laag wordt steeds dikker met als gevolg dat de watergang ondieper wordt. Om dit te voorkomen baggert het waterschap de watergangen. Ook zorgt het waterschap voor het waterpeil in de sloten en kanalen en hiermee ook het grondwaterpeil. Het waterpeil in de sloot beïnvloedt het niveau van het grondwater. Voor het afvoeren en aanvoeren van water maakt het waterschap gebruik van stuwen en gemalen.

Afval dat op straat belandt, komt vaak al snel in het water terecht. Het zwerfvuil in het water gaat ten koste van de waterkwaliteit. Bovendien neemt de kans op wateroverlast toe. Daarom controleert het waterschap op zwerfvuil langs en op het water én ruimt dat zonodig op.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.