informatieavond plan franciscushof

Het college van B&W heeft op dinsdag 2 november het ontwerpbestemmingsplan Franciscushof vastgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 11 november tot en met 22 december 2010 ter inzage in de informatiehoek van het gemeentehuis en via de gemeentelijke website of staging2.ruimtelijkeplannen.nl Gedurende die termijn kan iedereen een zienswijze indienen tegen het ontwerpplan.