raalte gaat 42 miljoen bezuinigen

De gemeente Raalte gaat de komende jaren in totaal 4,2 miljoen euro bezuinigen. Met verschillende gesubsidieerde instellingen worden momenteel gesprekken gevoerd over de bezuinigingen die in veel gevallen vanaf 2012 in gaan.

De gemeente Raalte gaat ook fors bezuinigen binnen de eigen organisatie. Wethouder de Groot: “De komende jaren gaan wij 24 formatieplaatsen schrappen in onze organisatie. Dit nemen we mee in de reorganisatie die momenteel wordt uitgevoerd. Met deze reorganisatie willen we onze dienstverlening nog verder verbeteren.”

De gemeente Raalte presenteert voor 2011 een sluitende begroting. Naast de noodzakelijke bezuinigingen, biedt de begroting ook ruimte voor belangrijke investeringen in sport, verkeer en infrastructuur. Wethouder Financiën Roger de Groot: “Ondanks de financieel zware en uiterst onzekere tijden zijn we erin geslaagd om een sluitende meerjarenbegroting te presenteren. Ook zijn we er opnieuw in geslaagd om de lokale lasten voor onze inwoners laag te houden. Daar zijn we best trots op.”

Naast de noodzakelijke bezuinigingen, heeft het college in de begroting ruimte gevonden voor belangrijke investeringen. Zo wordt er onder meer geïnvesteerd in kunstgrasvelden, aanpassing van de Wispelweg, renovatie van de BK-straat en projecten in het kader van Investeren in Overijssel. Ook op het gebied van plattelandsontwikkeling en accommodaties in de kernen worden meerjarige investeringsplannen voorbereid. Stijgende kosten aan de werkloosheidsuitkeringen en voorzieningen uit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) kunnen voorlopig worden opgevangen.

Met de begroting geeft het College uitvoering aan het bestuursakkoord ‘Kiezen in de Kern’, waarin een balans tussen investeren en bezuinigen gevonden is. De lokale lasten voor een gemiddeld huishouden daalt. Dit komt met name door de verlaging van de afvalstoffenheffing. De gemeente Raalte blijft daarmee één van de Overijsselse gemeenten met de laagste lokale lasten.