gemeente en flierefluiter zijn er uit

De gemeente Raalte en de Flierefluiter hebben definitief de strijdbijl begraven. Daarmee komt er een einde aan een conflict dat vele jaren heeft geduurd. De gemeente is nu bereid een wijziging in het bestemmingsplan toe te passen, waardoor de activiteiten van eigenaar Gerard Pronk worden gelegaliseerd. “We hebben nu de eerste stap gezet in het legalisatietraject van de Flierefluiter. Pronk, maar ook de gemeente, is erg blij dat we tot dit punt gekomen zijn,” geeft wethouder Wout Wagenmans aan.

Al vanaf 2007 waren de gemeente en Pronk in overleg over de invulling van het bestemmingsplan in het kader van een legalisatietraject. Nu is het dan eindelijk zover gekomen dat kinderboerderij/recreatieboerderij de Flierefluiter wordt gelegaliseerd. Wel stelt de gemeente randvoorwaarden aan onder andere de omvang van de camping en de horeca-activiteiten, die mogen namelijk niet zelfstandig functioneren naast de dagrecreatie.

Pronk schreef eerder al een brief aan de Raalter fracties om de legalisatie op de agenda te krijgen. In die brief schreef Pronk dat hij de procedure om tot het nieuwe bestemmingsplan voor de Flierefluiter te komen te lang vond duren.

De dwangsom die de gemeente Raalte Pronk in het verleden oplegde, komt met het nieuwe bestemmingsplan niet te vervallen. Die moet Pronk gewoon betalen. Burgemeester Piet Zoon gaf aan dat de eerste betalingen daarvan al zijn binnengekomen.