nieuw seizen kindertheatergroep gestart

Het nieuwe seizoen is begonnen voor de kindertheatergroep ‘een plekje op het podium.’ Het doel van de groep is kinderen te laten proeven aan theater. Meerdere onderdelen van de theaterwereld passeren de revue. In de loop van het jaar wordt gewerkt met schmink, kleding, zang en dans. Ook is er aandacht voor lichaamshouding, stemgebruik en speelveld.

Dinsdag 31 augustus was de openingsavond van het seizoen, twee dames van de drumfanfare Sint Caecilia hadden bij de Klanken een programma voorbereid. Er werd gewerkt met bekkens, trommels, olievaten, koffieblikken, deksels en oude prullenbakken. Een ritme was op notenschrift genoteerd, uitgelegd en toen ging de groep aan het werk. Binnen een half uur had de groep ‘de slag goed te pakken.’

Volgende week gaat de groep weer met wat anders aan de slag. Eerst toneellessen en dans, de weken erop andere theateronderdelen. Wil je meedoen met theater? Op iedere dinsdagavond van half zes tot half zeven.

Aanmelden kan bij Annette Kiekebosch; a.amrakkvdx@home.nl.

Wil je meedoen met muziekkids en een paar keer les krijgen bij de drumfanfare, dan kan dat elke donderdag. Meld je daarvoor aan bij Jannita Postma (0529-471850) of Dinie Reimert(0572-356342).

Meer foto's