historische vereniging raalte blijft goed draaien

De Historische Vereniging hoopt in de toekomst investeringen te doen in onder andere computerapparatuur om meer informatie digitaal beschikking te stellen.

Op 7 september start de groep, na een zomerstop, weer met een jaarvergadering. Naast het huishoudelijke gedeelte gaat Bert Terlouw in op het boek ‘Mens en land in het hart van Salland’. In het boek staan tal van feiten die een nieuw licht werpen op de oude geschiedenis van Raalte. Naast de normale verenigingsavonden organiseert de Historische Vereniging weer drie open dagen op 30 oktober, 29 januari en 26 maart.