geen dorpshuus in voormalig gemeentehuis

Eind augustus heeft SallandWonen het definitieve financieringsvoorstel voor een dorphuis in het oude gemeentehuis van Heino gepresenteerd. Vandaag heeft de gemeente daarover met de Stichting Dorpshuis Heino en Plaatselijk Belang gesproken. “De belangrijkste conclusie is dat het financieel niet reëel is op deze locatie een dorpshuis te realiseren. Daarom moeten we nu deze knoop doorhakken, zodat we ons gezamenlijk en volledig kunnen richten op het vinden van alternatieve huisvesting voor de dorpshuisfunctie. Want we willen nog steeds graag een dorpshuisvoorziening voor de inwoners van Heino. Maar dan wel één die zonder veel risico’s langdurig een sluitende exploitatie kent,” aldus wethouder Hoge.

Belangrijkste reden af te zien van de realisatie van een dorpshuisvoorziening in het oude gemeentehuis in Heino is dat het voorstel van Salland Wonen nog steeds geen sluitende exploitatie kent. Bovenop het tekort komt nog dat met name de verhuur aan commerciële organisaties, waarvan de dorpshuisexploitatie voor een groot deel afhankelijk is, een grote mate van onzekerheid kent. De aanvankelijk geplande BSO functie zal niet in het voormalige gemeentehuis blijven, hetgeen nog eens een extra gat in de exploitatie slaat. Bovendien zal de bibliotheek aanzienlijk méér kosten moeten maken voor de huisvesting in het voormalige gemeentehuis dan nu.

De gemeente gaat nu samen met de stichting Dorpshuus Heino en Plaatselijk Belang Heino op zoek naar een andere geschikte locatie waar ook de bibliotheek tegen betaalbare huisvestingslasten haar plaats in het dorpshuisconcept kan innemen. “De wens om een dorpshuisvoorziening in Heino te realiseren leeft nog volop bij alle partijen. We gaan dan ook samen aan de slag voor alternatieve huisvesting van deze functie,” aldus Hoge.