haarman ziet toekomst voor lokale bedrijfsleven

Het nieuwe college van de gemeente Raalte ging ruim een maand aan het werk en de talrijke gemeentelijke taken zijn inmiddels verdeeld onder de collegeleden. Ben Haarman heeft daarbij de portefeuille Economische Zaken overgenomen van Yayeri Blijdenstein. “Yayeri was erg actief en heeft op economisch gebied veel werk verzet voor de gemeente Raalte. Dankzij haar heb ik een prima basis om het lokale bedrijfsleven op een goede wijze te ondersteunen en waar mogelijk te versterken en uit te bouwen. Bovendien heb ik als ondernemer natuurlijk ook veel affiniteit met de economische sector”, aldus Ben Haarman, die naast Economische Zaken ook nog verantwoordelijk is voor weg- en waterbouw, verkeer en vervoer, riolering, groenbeheer, milieu, bouwzaken en plattelandsontwikkeling.

Bij haar afscheid sprak Yayeri Blijdenstein de hoop uit dat haar opvolger een speerpunt zou maken van de stroperigheid bij procedures en de verbetering van communicatie tussen lokale en provinciale overheid. Die handschoen pakt Ben Haarman graag op. “Ook ik wil me inzetten voor minder regeldruk en een effectievere communicatie van belanghebbenden met de verschillende overheden. Gelukkig is ook Den Haag hiervan doordrongen en wordt de dienstverlening door de overheid binnenkort flink verbeterd door de komst van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Deze wet regelt de omgevingsvergunning: één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. De invoering van de Wabo is waarschijnlijk op 1 juli en moet leiden tot minder administratieve lasten voor bedrijven en burgers, kortere procedures en geen tegenstrijdige voorschriften.”

In het Raalter collegeprogramma ‘Kiezen in de kern’ staat een tiental uitgangspunten die relevant zijn voor het lokale bedrijfsleven. Zo wil het Raalter college waar het kan meer overlaten aan de markt. Wethouder Haarman licht toe: “We moeten als gemeente niet zelf als marktpartij optreden, want dat kunnen ondernemers prima zelf. Uiteraard moeten we als lokale overheid wel de juiste voorwaarden creëren door bijvoorbeeld te zorgen voor de juiste infrastructuur. Daarom zijn we samen met anderen erg actief met de lobby rond de N35, maken we de Overkampsweg aantrekkelijker voor vrachtverkeer door de plateaus te verwijderen en bekijken we de mogelijkheden voor een extra parkeerzone voor langparkerende vrachtwagens”.

Een ander speerpunt in het collegeprogramma is de revitalisering en herstructurering van bestaande bedrijfsterreinen. “Samen met de Provincie zijn hierover prestatieafspraken gemaakt. Provincies krijgen van het Rijk minder mogelijkheden voor nieuwe bedrijfsterreinen en daardoor moet eerst de eventuele leegstand van bestaande bedrijfsterreinen worden ingevuld. Pas daarna komt er toestemming voor nieuwe bedrijfsterreinen. Dat geeft in Raalte nog niet direct veel problemen, want op de Zegge VI is nog wat ruimte en daarna hebben we de Zegge VII nog. Voor Blankenfoort II in Heino zal het groene licht echter nog wel even op zich laten wachten. Ik verwacht voorlopig ook geen Zegge VIII in Raalte.”

Het Raalter college wil verder ruimte bieden voor startende ondernemingen, bijvoorbeeld in vrijkomende agrarische gebouwen. Wethouder Haarman vindt dit bovendien passen in zijn visie op plattelandsontwikkeling. “We hebben de Rood voor Rood-regeling waarmee agrariërs op een financieel aantrekkelijke manier de vervallen stallen en gebouwen kunnen laten slopen en ter compensatie een bouwkavel voor een nieuwe woning aan te vragen. Verder heeft recreatie en toerisme ook haar intrede gedaan op het platteland. Ook het onder voorwaarden gebruiken van vrijkomende agrarische gebouwen (VAB’s) voor startende ondernemers is in mijn visie een goede manier om het platteland leefbaar te houden.”

Haarman heeft inmiddels de eerste contacten gelegd met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven. “Ik vind deze contacten erg inspirerend en waardevol. We hebben elkaar nodig en er is begrip voor elkaars verantwoordelijkheden. Ik zie de economische toekomst van de gemeente Raalte dan ook met vertrouwen tegemoet.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.