carmel college trots op examenresultaten

Op het VWO deden 106 leerlingen examen. Op de HAVO waren dit 184 leerlingen, VMBO BB 90 leerlingen, KB 123 leerlingen, GT 169 leerlingen.

Na de herkansingen volgen de definitieve resultaten op 30 juni.