ontwerp inrichtingsplan olst wesepe gereed

Afgelopen vrijdagmiddag heeft gedeputeerde Piet Jansen uit handen van Henk Haan, voorzitter van de voorbereidingscommissie Olst-Wesepe het ontwerp inrichtingsplan Olst-Wesepe ontvangen. De voorbereidingscommissie Olst-Wesepe is blij en trots dat ze in goede harmonie met betrokkenen een plan heeft opgesteld waardoor meerdere doelen in het gebied tussen Olst en Heeten gerealiseerd kunnen worden. De commissie is van mening dat ook de gebruikers en bewoners in het gebied voordeel hebben van dit plan.

De voorbereidingscommissie heeft het plan de titel “mooi en helder” meegegeven. In de titel brengt de commissie tot uitdrukking dat zij het mooie en heldere Sallandse cultuurlandschap wil verrijken met natuur en water maar tegelijkertijd ook “werkbaarder” maken voor de landbouw.

“Het plan levert een flinke impuls op voor de landbouw door verkaveling en vier boerderij-verplaatsingen. Ook andere economische functies als recreatie profiteren van de nieuwe inrichting. Door de aanleg van 50 hectare natuur in de Wolbroeken wordt de potentie benut van de diepe kalkrijke grondwaterstroom die in dit gebied opwelt, waarbij de commissie de ontwikkeling van soortenrijk hooiland-, moeras- en bosbiotopen verwacht,” aldus de commissie.

Gedeputeerde Staten legt in mei en juni het ontwerp ter visie. In die periode kan iedereen die woont of werkt in het gebied zijn of haar opmerkingen op het plan kenbaar maken. Naar verwachting zal het plan in de winter van 2010 door gedeputeerde Staten vastgesteld worden zodat de werken in 2011 kunnen starten.