coalitievorming olst wijhe vordert gestaag

De collegevorming van PvdA en CDA in de gemeente Olst-Wijhe vordert gestaag. De onderhandelaars zijn voortvarend aan het werk in een goede sfeer. Met het opstellen van het coalitieakkoord worden goede vorderingen gemaakt.

Belangrijke politieke punten worden op hoofdlijnen vastgelegd in een coalitieakkoord. Deze vormt de basis voor de collegevorming. De coalitiepartijen hechten aan een zorgvuldige voorbereiding van dit akkoord. Op dit moment vindt nog overleg plaats over de formulering van de teksten van het akkoord. Een ander onderwerp van bespreking is de verdeling van de portefeuilles. Daarover wordt volgende week gesproken.

Naar verwachting worden de onderhandelingen afgerond rond 23 april.