vvd met sterke vvd verder in college raalte

We hebben alle fracties van Sallandse politieke partijen gevraagd een wens uit te spreken over 2010, het jaar waarin ook de gemeenteraadsverkiezingen zijn. Voor alle inzenders aparte ruimte. Hier Piet Pont, VVD gemeente Raalte.

“Op de eerste plaats de allerbeste wensen voor 2010 voor iedereen die dit leest. Ook wensen wij alle inwoners van Raalte in 2010 een sterke VVD toe in de gemeenteraad en in het college, zodat veel van onze plannen kunnen worden verwezenlijkt.”