vijf q koortsbedrijven in overijssel maar waar

Nadat de onderzoekjournalisten van Zembla blootlegden hoe de overheid Q-koort onder het kleed probeerde te vegen, is de informatievoorziening langzaam op gang gekomen.

De overheid durft de burger nog niet te vertellen waar precies de bedrijven zijn waar geiten rondlopen die besmet zijn, maar het is al wel zover dat ze durven meedelen dat het om vijf bedrijven in Overijssel gaat. Eén daarvan ligt in Hof van Twente, wilde een wethouder aldaar wel verklappen toen hij geen kant meer uit kon voor de camera-ogen van een ander tv-programma, Nova.

Waar ze zijn, zal wel snel bekend worden, want Den Haag heeft net besloten dat drachtige geiten die het virus dragen, afgemaakt moeten worden. Als het om bedrijven gaat waar al geënt is, hoeven alleen de zieke drachtige geiten dood. Zijn de dieren niet ingeënt, dan gaan alle drachtige geiten er aan.

Terwijl de bestuurders hun burgers aan het lijntje houden, willen we natuurlijk wel graag meer informatie. Welnu, die is op de sites van het RIVM en van het Ministerie van Landbouw te vinden. Of er in Salland een besmettingshaard is, dat weten de burgemeesters al wel, die hebben er een brief over gehad, maar die mogen het nog niet doorvertellen aan ‘hun onderdanen’.