vier jubilarissen gehuldigd bij koorfeest

Onderscheidingen zijn uitgereikt aan de dames Van Dongen-Nijboer en Schrijver-Van der Vondervoort en de heren Van der Meer en Overmars.

De zilveren Gregoriusspelden met bijbehorende oorkondes zijn uitgereikt door pastoor Verweij aan mevrouw H.A.M. Schrijver-Van der Vondervoort, de heer I.A.M. van der Meer en de heer J.M. Overmars. Zij ontvingen de speld en eretekenen voor 25 jaar koorlidmaatschap. De gouden Gregoriusspeld en oorkonde is uitgereikt aan mevrouw A.M.A. Van Dongen-Nijboer. Zij ontving de speld en het eretekenen voor 40 jaar koorlidmaatschap. Traditiegetrouw werd de gezellige avond daarna voortgezet met diversen optredens door leden.