van merksteijn voldoet aan de stofnorm

Van Merksteijn Staalcoating BV voldoet inmiddels aan de nieuwe stofnorm van 5 mg/m³. Van Merksteijn heeft bij de gemeente aangegeven dat het bedrijf na de controle van april 2009 direct actie heeft ondernomen om aan de stofnorm te voldoen. Op verzoek van Van Merksteijn is daarom een hercontrole uitgevoerd, om vast te stellen dat aan de norm omtrent stofemissie wordt voldaan. Deze controle is uitgevoerd op 18 september.

Bij die controle bleek dat de afvoerlucht van de straalcabine in hal één niet langer naar de buitenlucht wordt uitgestoten. Een deel van de afvoer is verwijderd, zodat uitstoot naar buiten niet meer mogelijk is. Daarmee voldoet deze hal aan de stofnorm. In de tweede hal van het bedrijf staat een nieuwe straalinstallatie. Die straalinstallatie is nog niet in gebruik, maar heeft volgens Van Merksteijn een veel lagere stofuitstoot: 2 mg/m³. Daarmee voldoet ook deze installatie ruim aan de norm van 5mg/m³, zoals die in het Activiteitenbesluit is opgenomen.

Hoewel Van Merksteijn voldoet aan de nieuwe stofnorm, heeft dit geen gevolgen voor de al eerder opgelegde dwangsom. De dwangsom is namelijk van toepassing op geur en gevaarlijke stoffenopslag. Deze is dus nog gewoon van kracht en nog niet vervallen of ingetrokken. De handhaving op deze punten uit de dwangsom gaat onverminderd door, totdat ook hieraan wordt voldaan.