brief minister geen gevolgen voor raalte

De gemeente Raalte is niet verrast door de brief die minister Cramer heeft gestuurd naar de Tweede Kamer. Hierin informeert de minister onder andere over de voorbereiding van de Wet Ontheffing Onrechtmatige Bewoning Recreatiewoningen. De voorbereiding van de wet ligt in het verlengde van eerdere oproepen van de minister aan gemeenten.

“De brief van de minister heeft geen gevolgen voor het Raalter handhavingsbeleid. Wij hebben altijd een eenduidig handhavingsbeleid gevoerd”, aldus een woordvoerder van de gemeente. “Binnen dit beleid is ervoor gekozen om verzoeken om ontheffing af te wijzen. Meerdere besluiten van het college tot afwijzing van deze verzoeken zijn getoetst door de rechtbank en in alle gevallen heeft de rechter de gemeente Raalte in het gelijk gesteld. Op grond van dit beleid zijn inmiddels in tien situaties handhavingsbeschikkingen uitgegaan.”

De wet stimuleert gemeenten om bewoners die voor 31 oktober 2003 en sindsdien, de recreatiewoning onrechtmatig permanent bewonen, persoonlijk duidelijkheid te geven. Wanneer gemeenten vóór 1 januari 2010 (datum inwerkingtreding nieuwe wet) geen duidelijkheid hebben gegeven aan de genoemde groep bewoners, zijn zij verplicht om hen op aanvraag een persoonsgebonden ontheffing te verlenen.