voor klanten rabobank verandert er weinig

“Als we destijds hadden geweten dat het zo zou snel zou gaan met alle fusies, dan had het kantoor in Raalte er wellicht niet gestaan of anders uitgezien”, stelt Jan van Oudenaarden, directievoorzitter van Rabobank Salland. Sommigen vinden het geldverspilling dat de bank nu alweer het kantoor op de Domineeskamp verkoopt aan woningcorporatie Salland Wonen. Maar daar denkt Van Oudenaarden dus anders over. Hij kondigt zelfs nog meer veranderingen aan voor de nabije toekomst. “Als je alles van tevoren weet, is het gemakkelijk. We doen dit juist om geld te besparen. Voor de klanten zal er weinig veranderen.”

Het Raalter kantoor van de Rabobank blijft gewoon in het huidige gebouw aan de Domineeskamp gevestigd. De bank zal een deel van het pand huren. Naar alle waarschijnlijkheid houdt de bank zo’n twaalf werkplekken aan in Raalte. Daarmee samenhangend werd vorige week bekend dat Rabobank Salland in een vergevorderd stadium is om een groot deel van de Boreelkazerne in Deventer te huren als locatie voor het hoofdkantoor.

Dat alles hangt samen met de interne fusies van de afgelopen jaren. Op 1 januari 2002 fuseerden de Rabobank Deventer, Olst, Bathmen en Salland Zuid tot één geheel. Twee jaar later gingen Raalte en Salland-West samen en drie jaar later fuseerden de overgebleven twee banken zich tot Rabobank Salland. “Het is allemaal heel snel gegaan”, stelt Van Oudenaarden. “Dat hadden we toen we begonnen met de bouwplannen op de Domineeskamp nooit allemaal kunnen vermoeden.” Van Oudenaarden wijst ook op het enorm tijdrovende traject dat dergelijke grote plannen eerst moeten afleggen. “We waren er al jaren mee bezig. Dan loop je het risico dat je wordt ingehaald door de actualiteit.”

Rabobank Salland beschikt in haar werkgebied over elf verschillende kantoren. Vijf daarvan voorzien alleen in een baliefunctie, de anderen herbergen ook verschillende bovenlokale afdelingen. Door functioneler gebruik te maken van de beschikbare ruimte, kunnen sommige panden wellicht ingeruild worden voor kleinere locaties. Dat moet een flinke besparing op de huisvestingskosten opleveren. Van Oudenaarden vindt dergelijke bezuinigingen absoluut verantwoord. “Het bankbezoek is de afgelopen jaren immers drastisch afgenomen. Steeds meer mensen regelen hun bankzaken via internet of de telefoon en komen nauwelijks meer in bankgebouwen. Onze insteek bij de plannen is dat elke banklocatie een eigen balie houdt, eventueel aangevuld met andere diensten, maar de manier waarop we dat gaan vormgeven, is nu nog het onderwerp van onderzoek! Ik ben er zelf een voorstander van om zoveel mogelijk mee te liften met Kulturhusconcepten.”

In elk geval heeft Rabobank Salland besloten om de directie, de staf, de ondersteunende afdelingen en de afdelingen Zakelijke Relaties, Agrarische Relaties, Verzekeren, Private Banking en het grootste gedeelte van Bedrijven Advies samen te brengen in de Boreelkazerne. Het huidige hoofdkantoor aan de Singel in Deventer is daar te klein voor. Volgens Van Oudenaarden heeft de bank er nooit over nagedacht om volledig te vertrekken van de Domineeskamp. Ondanks dat er ongetwijfeld kleine nadelen kleven aan een gedeelde voordeur. “Natuurlijk had een nieuwe locatie gekund, maar waar? Het risico bestaat dan dat je buiten het centrum belandt. En dat terwijl we eigenlijk enorm gecharmeerd zijn van de Domineeskamp. We zitten er erg centraal en goed in het zicht. Dit gebouw heeft een uitstraling die daar past. Dit is de mooiste plek in Raalte voor een gebouw als dit!”

Hoe het samenlevingscontract met Salland Wonen verder vorm krijgt, wordt nu onderzocht. De woningcorporatie zal uiterlijk begin 2010 naar het pand aan de Domineeskamp verhuizen. “In elk geval is zeker dat we onze geldwinkel behouden”, stelt Van Oudenaarden. “De hele technische infrastructuur is daar al aanwezig. En daarnaast zullen we enkele spreekkamers krijgen. Enkele werkgroepen buigen zich nu over de verdere invulling van de faciliteiten.”