willeke arling geeft inhoud aan het afscheid

Willeke Arling uit Raalte is onlangs gestart als ritueel begeleidster bij uitvaarten. In die hoedanigheid wil zij naasten die een dierbare hebben moeten afstaan aan de dood, professioneel steunen bij het samenstellen van een persoonlijk afscheid. Om dit werk te kunnen gaan doen, heeft zij de opleiding ‘Ritueel begeleiden bij afscheid’ gevolgd. Ze is geen uitvaartondernemer. “Ik richt me op de inhoudelijke kant van de afscheidsviering. Samen met de uitvaartverzorger kan ik zorg dragen voor een uitvaart met inhoud.”

De dood komt veelal onverwacht. Voor naasten is het dan soms erg moeilijk om het afscheid te regelen. Willeke Arling heeft daar alle begrip voor. Toch vindt zij het van groot belang dat naasten bewust bezig zijn met de afscheidsplechtigheid van hun dierbare. Een ritueelbegeleider kan ideeën van deze naasten uitwerken en samenvoegen tot een sluitend geheel.

Hoe zorg je er dan voor dat een uitvaart persoonlijk wordt? Willeke is van mening dat de sleutel bij de naasten ligt. “Hoe herinneren zij zich hun dierbare met al zijn of haar eigenschappen? En Hoe kunnen hun wensen en van hun dierbare vormgegeven worden? Ik kan helpen bij het vormgeven van de uitvaart en bij het schrijven en uitspreken van een levensverhaal (in memoriam), dat woorden geeft aan hoe de naasten zich hun overleden dierbare herinneren, maar ook aan hun gevoelens en gedachten.”

Wanneer er gekozen wordt voor een niet-kerkelijke uitvaart en de gebruikelijke symbolen en rituelen wegvallen, blijkt het voor naasten soms erg moeilijk om een betekenisvol afscheid samen te stellen. “Samen met de naasten kijk ik dan hoe de overledene was en hoe hij of zij kan blijven voortbestaan in harten en hoofden. Symbolen en rituelen kunnen dit beeld versterken. Een voorbeeld: Voor een grote, sterke persoonlijkheid kan een boom als symbool gebruikt worden. Met dat symbool kan dan gewerkt worden in teksten, liedjes en beelden.”

Naast afscheidsplechtigheden kan Willeke tevens ceremonies rond het plaatsen van grafstenen en urnen of asverstrooiingen verzorgen. Verder geeft ze lezingen en creatieve workshops. Ze biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om onder haar begeleiding een kist te beschilderen of om in de gedachtenisworkshop een avond stil te staan bij een overleden dierbare. Daarnaast komt het steeds vaker voor dat mensen stil staan bij hun eigen afscheid. Willeke kan helpen alle wensen rond het afscheid op papier te zetten en, te zijner tijd, zorg dragen voor de uitvoering ervan. Meer informatie vind je op staging2.willekearling.nl.