regels zijn regels kerstboom moet korter

Vrijdagmiddag is de kerstboom van het ROV op de Plas op last van de gemeente twee meter korter gemaakt. De enigszins fors uitgevallen kerstboom was te lang volgens de normen van de gemeente Raalte. En dus moest er een grote kraan aan te pas komen om de boom op te tillen, zodat men er van onderen twee meter af kon zagen.

Het ROV had eerder bij de gemeente gevraagd om toestemming om de boom met kabels en paaltjes vast te zetten. Een gemeentelijke medewerker constateerde ter plekke dat de boom kon afbreken en dat extra maatregelen nodig waren. In verband met kabels en leidingen onder het plein, mocht het ROV geen paaltjes slaan. Korter maken dus, zo was het harde oordeel van de gemeente. En aldus geschiedde.

De opstelling van de gemeente viel overigens niet in goede aarde bij alle leden van het ROV. “Hier hadden we toch samen uit kunnen komen”, zo vertelde Peter Walter van het ROV eerder al de Stentor. De sfeer onder de toeschouwers was enigszins lacherig. Ook bij de uitvoerende arbeiders lag soms een licht besmuikte glimlach op het gezicht. Lang niet iedereen was er blijkbaar van overtuigd dat de boom in originele staat een gevaar voor de volksgezondheid was. Enkele leden van het ROV haalden echter opgelucht adem. Zij hadden zich toch wel flink zorgen gemaakt over de grootte van de boom.

Meer foto's