drie miljoen voor opknapbeurt blekkerhoek

De gemeente Raalte gaat medio april 2009 van start met de grootscheepse opknapbeurt van de Raalter wijk Blekkerhoek. Het gaat hierbij om het openbaar gebied, oftewel het verbeteren van de woonomgeving. Zo wordt er veel aandacht geschonken aan het groen in de wijk, komen er meer parkeerplaatsen, nieuwe speelvoorzieningen en wordt de riolering aangepast.

Voor de herinrichting van de Blekkerhoek werkt de gemeente nauw samen met Salland Wonen. De woningcorporatie vindt het belangrijk dat de wijk straks voldoet aan het Politiekeurmerk Veilige Wijk. Om het keurmerk te verkrijgen, is de verwachting dat straks alleen de huurwoningen van Salland Wonen aan de gestelde eisen moeten voldoen. Toch worden ook de bezitters van koopwoningen actief benaderd om hun woning aan de gestelde eisen te laten voldoen. Aangezien het keurmerk geldt voor de gehele wijk, dient uiteraard wel het openbaar gebied (verlichting, situering bomen) aan de gestelde eisen te voldoen.

Naast de gemeente en Salland Wonen zijn ook de bewoners van de wijk zeer betrokken bij de plannen voor de opknapbeurt. Er is de afgelopen periode regelmatig overleg geweest met de bewoners, die aangegeven hebben dat het ‘Blekkerhoekse’ karakter niet verloren mag gaan. En om dat te voorkomen wordt er maar liefst drie miljoen euro uitgetrokken voor de klus. Eén miljoen euro komt van de provinice Overijssel, één miljoen euro komt voor rekening van de gemeente Raalte en de laatste miljoen euro wordt door Salland Wonen op tafel gelegd.

Bewoners van en geïnteresseerden in de wijk Blekkerhoek in Raalte kunnen dinsdag 9 december tussen 19.00 en 21.00 uur binnenlopen in het gemeentehuis in Raalte, want dan laat de gemeente het Voorlopig Ontwerp Blekkerhoek zien.