stevige frisse bries door het hoftheater

Een nieuwe foyer voor het Hoftheater; meer samenwerking met het Kulturhus die uiteindelijk zou kunnen leiden tot een overkoepelende organisatie voor alle culturele instellingen van Raalte en een verdere professionalisering van het Hoftheater. Jos van den Born, de directeur van het Hoftheater, heeft plannen genoeg. Het eerste oriënterende onderzoek naar de mogelijkheden van nieuwbouw van de foyer is inmiddels al begonnen. Dat heeft Van den Born in een exclusief interview met Salland Centraal bevestigd.

Met de komst van Jos van den Born waait er een stevige frisse bries door het Hoftheater. Van den Born heeft de ambitie om een nieuwe draai aan het theater te geven. “Ik heb hiervoor gewerkt als directeur van ZINiN, de overkoepelende culturele organisatie van de gemeente Hellendoorn. Zo’n grote organisatie werkt daar ook. Je kunt allerlei zaken op het gebied van de interne organisatie, zoals promotie en administratie samenvoegen, wat je weer kunt gebruiken voor activiteiten. Bovendien heb ik met de nieuwbouw van het ZINiN Theater in Nijverdal ervaring met het bouwen van een theater. Ik weet wat er bij komt kijken!”

De plannen voor de nieuwe foyer ontstonden toen Van den Born voor het eerst de energierekening van het Hoftheater onder ogen kreeg. “Ik dacht dat het om een kwartaalafrekening ging, maar het bleek over één maand te gaan. Kijk, we hebben hier een enorme foyer die is gebouwd in de jaren zeventig toen men nog niet nadacht over zaken als energiebesparing. Het hele gebouw heeft enkel glas. Ik denk dat je met een nieuwe foyer enorm kunt besparen op de energiekosten, waarschijnlijk wel voor de helft. Ik wil geen bedragen noemen, maar het gaat dan al snel om tienduizenden euro’s per jaar! En ook is de foyer enorm duur in het onderhoud. Met de ramen lappen ben je bijvoorbeeld al drie dagen bezig.”

Van den Born zet ook in op een intensievere samenwerking met het Kulturhus en de bibliotheek. “Het begint er mee dat je de programmering op elkaar afstemt. Ten tweede wil ik ook graag vaker gezamenlijke dingen organiseren. Een kinderboekenweek in de bieb? Dan moeten wij een jeugdvoorstelling bieden.” Van den Born geeft ook aan op korte termijn in gesprek te willen met Podium in Heino. “Ik streef naar een beter samenspel tussen de culturele instellingen van Raalte. Daarbij wil ik ook absoluut gebruik maken van de diensten van de Culturele Raad Raalte. En het zou op termijn tot een gezamenlijke overkoepelende organisatie kunnen komen. Daar probeer ik wel op in te zetten. Zo kun je de mankracht optimaal benutten.”