brief naar bezwaarmakers muziekkoepel

In de brief legt het college nogmaals uit dat het nooit de bedoeling is geweest om de Hof van Rakhorst aan te pakken en schrijft verder: “Het verzoek voor een bouwvergunning is inmiddels voorzien van een nieuwe situatietekening en suggereert daarmee niet langer dat er sprake is van een herinrichting van de gemeentetuin.” Daarmee is naar de mening van het college in voldoende mate de reden voor de bezwaren weggenomen. Aangezien de bezwaren in hoofdzaak betrekking hadden op de gemeentetuin en niet op de muziekkoepel.