raalte niet sterk in warmtepompdiscussie

Onttrekt de warmtepomp onder het gemeentehuis van Raalte nu wél of geen water aan de grond? Het gaat om de definitie van onttrekken, om daar ja of nee tegen te zeggen. Wim Arends (VVD), zond ons de provinciale uitleg op, zodat we er beter over kunnen berichten. Hoe het ook zij, het persbericht dat Raalte er woensdag de deur over uit deed, was wel een beetje eenzijdig opgesteld.

“We onttrekken geen water aan de grond”, is de opstelling van de gemeente. De pomp trekt inderdaad geen water boven de grond, maar onttrekt wel degelijk water aan een diepe grondlaag om dat naar een hogere laag te brengen. Daar vindt namelijk warmte- en koudewisseling plaats, waarna het water weer teruggepompt wordt. Dat teruggepompte water heeft een andere temperatuur, en daarmee tast je dus het milieu in de grond aan.

Even kort het principe. Raalte heeft onder het gemeentehuis een buis de grond in gestopt waar vloeistof doorloopt. Die vloeistof neemt de temperatuur van het grondwater op twintig meter diepte over. Voor nog meer rendement wordt er via een andere buis water tot wel 125 meter diepte opgepompt naar die bodemlaag van vijftig meter diep.

Raalte vindt dat je daarvoor geen vergunning nodig hebt. De provincie vindt van wel. Uit het stuk dat we van Arends kregen, blijkt overigens dat Raalte nogal eens gewaarschuwd is. Sterker nog: In overleg met Raalte heeft een onafhankelijke deskundige al eens onderzoek én uitspraak gedaan. Raalte kreeg ongelijk. Vervolgens trok Raalte dat rapport in twijfel.

Inmiddels heeft Den Haag ook een andere en sterkere definitie geformuleerd voor het ‘onttrekken van water’. Ook volgens die redenering maakt Raalte geen kans op haar gelijk bij de Raad van State. Meest zwakke argument van de Raalter advocaten is nog wel de investering die gedaan is met de nieuwe pomp. Of dat niet een argument voor gedogen zou zijn.