bruggen dag voor rechtszaak beweegbaar

Burgemeester en wethouders van Raalte hebben één werkdag voor de rechtszaak snel besloten de Raalter bruggen toch beweegbaar te maken. Dat bewijst Hans de Kort met de datum boven de overeenkomst met de aannemer. “Ik geloof dat de Ombudsman dit zo ongeveer bedoelde met een hufterige overheid”, concludeert Hans de Kort, die van de aanpassing pas hoorde tíjdens de rechtszaak.

Even nog in het kort: De gemeente wilde de monumentale Daggerts- en Enkbrug renoveren, maar deed dat zonder de monumentale status in acht te nemen. Nadat burgers daar bezwaar tegen aantekenden werd het werk stilgelegd en niet eerder hervat dan dat de gemeente een nieuwe vergunning gekregen had. Tegen die vergunning kwam bezwaar omdat nog steeds geen rekening met de monumentale status gehouden werd. Tijdens de rechtszaak van maandag bleek ineens wel rekening met die monumentale status gehouden te zijn. Alleen deed het college dat allemaal één werkdag voor de zitting.

De Kort: “We hebben nu zwart op wit dat de bruggen monument blijven. Dat is de winst.” Hij vindt het overigens niet meer dan normaal dat Raalte de kosten van de rechtsgang voor haar rekening neemt. De gemeente heeft immers de vergunning aangepast nadat drie Raalter burgers besloten de rechtsgang te maken. “Dat gebeurde op 27 juni, drie weken na vergunningverlening en vijf dagen na ons ingediende bezwaarschrift bij de rechter.”

Overigens blijkt uit de offertes dat de kosten inclusief BTW boven de twee ton uitkomen. De Raalter raad ging eerder akkoord met een extra kostenpost van 170.000 euro. Natuurlijk is Salland Centraal benieuwd naar wat burgemeester en wethouders van deze zaak vinden. We proberen vandaag nog met een reactie van burgemeester Zoon te komen.