tap eerder dicht voor jongeren onder de 18

Het lijkt er steeds meer op dat er een landelijke norm komt voor de hoeveelheid alcohol dat door jongeren onder de achttien jaar mag worden genuttigd. Er komt in elk geval een blaastest voor wie vermoedelijk teveel gedronken heeft. En de tap zou eerder dicht moeten gaan voor jongeren. Dat voorstel lanceerde minister Guusje ter Horst gisteren in Den Haag, en de Tweede Kamer lijkt achter haar te staan.

“Een proef wordt uitgezet in een aantal politieregio’s”, zei minister Ter Horst gisteren in Den Haag. De kans is behoorlijk aanwezig dat de politieregio IJsselland – dus Salland – daarbij is, want daar loopt nu ook al een alcoholpreventieproef.

De plannen moeten er toe leiden dat jongeren minder gaan drinken en dat we hen minder dronken tegen komen in openbare ruimtes. In de toekomst kunnen jongeren ook waarschijnlijk al vanaf de leeftijd van twaalf jaar verplicht worden te blazen als daar aanleiding toe is. En ze kunnen dan ook straf krijgen bij overtreding. Welke straf dat moet zijn is op dit moment nog niet bekend, daar moeten ze het Den Haag nog over hebben.

De plannen zijn niet in de laatste plaats bedacht door het burgerinitiatief ’Vroeg op stap’. Twee bezorgde moeders zijn het initiatief gestart, waarbij zij zich sterk maken voor een regeling dat alle cafe’s om 02.00 uur sluiten. Maar dat kan Den Haag niet opleggen. Wel staan de ministers Ter Horst en Rouvoet positief tegenover de actie.