raalter marathon speciaal op jeugd gericht

Iedere krant die je tegenwoordig openslaat bevat wel een artikel over te weinig beweging en overwicht. Met name bij kinderen heeft dit de nodige aandacht want op dit moment heeft dertien procent van de kinderen tussen vijf en zestien jaar in Nederland overgewicht. Daarvan heeft zeven procent kinderobesitas, ofwel het hebben van te veel lichaamsvet.

Dit is voor de organisatie van de Halve Marathon Raalte, die dit jaar op 10 mei wordt georganiseerd, aanleiding geweest zich specifiek te richten op schoolgaande jeugd op basisscholen in en rondom Raalte.

Alle basisscholen zijn enkele weken geleden benaderd om teams te formeren, danwel de scholieren te stimuleren voor één van de jeugdafstanden. Tijdens het jaarlijkse loopfestijn wordt namelijk een scholencompetitie georganiseerd. Scholen kunnen zich in teams van drie lopers opgeven op de jeugdafstanden van één en tweeëneenhalf kilometer. Het team dat de meeste punten scoort is de winnaar en krijgt een mooie prijs.

Het gaat natuurlijk om het plezier en de ontspanning, want dat moet altijd voorop blijven staan bij kinderen. Daarom is er rondom de start en finish bij het Vital Centre aan de Hammerweg in Raalte ook ander vertier voor de jeugd in de vorm van een springkussen en enkele activiteiten. De organisatie van de Halve Marathon Raalte hoopt op deze manier enerzijds een gezellig evenement voor het hele gezin te organiseren en daarnaast een mooie bijdrage te leveren aan de verbetering van een maatschappelijk probleem. Hierbij roept zij daarom ook ouders die graag bewegen op om samen met hun kinderen de uitdaging op 10 mei aan te gaan en een leuke, actieve dag te beleven.