nieuwbouwwijk kiezebos iii stapje dichterbij

De grote inhaalslag op het gebied van woningbouw in Heino krijgt volgende week een belangrijke impuls. Op woensdag 16 januari ondertekenen de gemeente Raalte, projectontwikkelaar Goldewijk en Salland Wonen een intentieverklaring. Daarin staat dat de drie partijen gaan samenwerken om woningen te bouwen op de locatie Kiezebos III, ten oosten van Heino. De gemeente Raalte en Goldewijk zijn beide gedeeltelijk eigenaar van die grond.

Voor Heino is eind 2006 een structuurvisie vastgesteld, waarin staat waar en hoeveel Heino de komende jaren uitbreidt. Een van de locaties is Kiezebos III. Daar komen 110 woningen, die in twee fases zullen worden gebouwd. Dat is echter nog maar een klein deel van het volledige plan in Heino, want in totaal moeten er ongeveer vierhonderd nieuwe woningen komen. Dat wordt echter breed uitgesmeerd over een periode tot 2020.

De eerste woningen staan wel snel op de planning, en daarvoor gaat de gemeente Raalte dus intensief samenwerken met projectontwikkelaar Goldewijk. Die zit gevestigd in Doetinchem. Salland Wonen, een fusie tussen BWS Wonen en Het Saalien, gaat erop toezien dat het project ook voldoende rekening houdt met huurwoningen en past binnen de woonvisie. In totaal moet het project 22 woningen bestemd voor huurders krijgen en telt het acht seniorenwoningen, met inbreng van ouderenbonden.

Verder worden er twaalf betaalbare rijtjeswoningen gebouwd bestemd voor verkoop en komen er twaalf tweekappers voor starters. Het project biedt ruimte aan 32 vrijstaande woningen en krijgt, zoals het er nu naar uitziet, nog eens 24 tweekappers in de vrije sector. Dit programma doet recht aan alle uitgangspunten van de gemeentelijke woonvisie. Wanneer de eerste huizen in de nieuwbouwwijk bewoonbaar zijn valt nog niet precies te zeggen.