Ziekenhuis St Jansdal en OZOverbindzorg slaan handen ineen voor welzijn ouderen

Het aantal thuiswonende ouderen met een complexe zorgvraag neemt toe. Ziekenhuis St. Jansdal en OZOverbindzorg hebben de handen ineen geslagen om het welzijn van de thuiswonende oudere cliënten te verbeteren. Dit doen ze o.a. door de communicatie tussen hulpverleners die betrokken zijn bij de zorg en ondersteuning te optimaliseren.

Vanuit het netwerk GezondVeluwe en huisartsencoöperatie Medicamus zijn in de regio Noordwest-Veluwe lokale, multidisciplinaire ouderenteams gevormd rondom de (kwetsbare) thuiswonende ouderen. Deze teams bestaan primair uit: de huisarts, POH-ouderenzorg, wijkverpleegkundige, specialist ouderengeneeskunde en ouderenadviseur. Dit team kan zo nodig – met toestemming van de cliënt - uitgebreid worden met andere professionals, waaronder diverse hulpverleners vanuit het ziekenhuis.

Teamwork
De intentie van de samenwerking is het verder stimuleren van het gebruik van OZOverbindzorg. Ziekenhuis St Jansdal en OZOverbindzorg willen er samen voor zorgen dat het systeem beschikbaar is, dat betrokkenen worden opgeleid, van de juiste kennis worden voorzien en dat de gebruiksregels worden nageleefd.

Landkaart: Op de landkaart is te zien waar OZOverbindzorg inmiddels actief is.

|Doorsturen

Uw reactie


Uitgelicht


Columns

Algemeen

Sport

Politiek

Uit