Weidevogelboeren vragen provincie om maatregelen

Weidevogelboer Gerrit Nieuwenhuis maakte vanmiddag , mede namens de andere weidevogelboeren uit Lierderbroek, gebruik van het spreekrecht tijdens een commissievergadering van de Provinciale Staten. Hij uitte daarbij zijn zorgen over de ontwikkeling van de weidevogels.

Hij refereerde tijdens zijn betoog aan het actieplan dat op 26 juni jl. door de Provinciale Staten van Overijssel is vastgesteld. ‘’Wij zijn hier blij mee, wij maken ons echter ernstig zorgen over het slagen van dit plan, ’’sprak hij. De weidevogelboeren hebben zich de afgelopen 15 jaar sterk gemaakt voor de weidevolgels. Negen boeren hebben op landbouwgrond “Het Lierderbroek BV” opgericht, inmiddels zijn er meer dan twintig deelnemers. De landbouwgrond is ingericht als weidevogelgrasland. Na jaren van stijging van het aantal weidevogels zien de boeren de laatste jaren een teruggang in de weidevogelstand en het aantal uitgekomen nesten. De boeren wijten deze teruggang aan een te sterkte predatie door roofdieren zoals vos, steenmarter, das en kraai.

Uit een proef is gebleken dat de predatiedruk voor de vogels is gestegen met 80 procent. ‘’Het is zeer frustrerend dat als we zo ons best doen om de weidevogels te beschermen om te zien dat alles opgevreten wordt en dus eigenlijk alle moeite voor niets is . De motivatie van vrijwilligers en weidevogelboeren komt hierdoor onder druk te staan’’, betoogde Nieuwenhuis.

De weidevogelboer sprak, onder toeziend oog van zijn collega’s, zijn twijfel uit over de slaginskansen van het actieplan van de provincie. Doel van dit plan is om het de stand weidevogels te verdubbelen. Met een bedrag van 2,4 miljoen wil de provincie beheer en inrichtingsmaatregelen treffen. Volgens Nieuwenhuis is dit dweilen met de kraan open. Als er niets gedaan wordt aan de predatiedruk vrezen de boeren voor het voortbestaan van de weidevogels. Nieuwenhuis riep de provincie tijdens zijn betoog op om in het nieuwe Faunabeheerplan 2019-2024 meer en ruimere ontheffingen mogelijk te maken om de predatoren te bestrijden. Als voorbeeld haalde hij minister Carola Schouten aan die geldt beschikbaar heeft gesteld om de steenmarter in Friesland te bestrijden.

|Doorsturen

3s

2018-10-18 19:25:30

Super dat wat deze boeren en anderen doen. Hopelijk hebben ze de komende jaren wel meer succes. Voor mij één van de hoogtepunten van het jaar om in het voorjaar de kieviten en grutto's etc. te zien en horen.

Uw reactie


Uitgelicht


Columns

Algemeen

Sport

Politiek

Uit