Waterschap luidt noodklok: '71 miljard schade als we niets doen'

Waterschap Drents Overijsselse Delta roept morgen tijdens de jaarlijkse Waterschapsdag op tot een actief klimaatbeleid. Samen met alle andere waterschappen wordt gevraagd om een betere samenwerking. 

"Als we niets doen is het zeker dat we tot 2050 ruim 71 miljard euro schade als gevolg van wateroverlast- en langdurige droogte tegemoet zien", zegt Hans Oosters, voorzitter van de Unie van Waterschappen. De samenwerking tussen het Rijk, overheden, inwoners en bedrijven moet beter en extra maatregelen moeten het geschetste scenario volgens de waterschappen voorkomen.

Stimuleringsregeling
Dat het klimaat verandert, merken de waterschappen al decennia lang in hun dagelijks werk. Dijken moeten sneller worden versterkt, er moet meer ruimte worden gecreëerd voor overtollig water en droogte wordt intensiever bestreden. De Unie van Waterschappen pleit voor een stimuleringsregeling die gemeenten en waterschappen in staat stelt gezamenlijk de gevolgen van klimaatverandering aan te pakken.

Hoosbuien
Oosters: "De hoosbuien die het KNMI pas had voorspeld voor 2050 vallen nu al en 2016 was het warmste jaar ooit gemeten. We moeten nu maatregelen nemen om schade als gevolg van wateroverlast- en langdurige droogte in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen. Het veranderende klimaat maakt dat wij niet op onze handen kunnen zitten."

De voorzitter vervolgt: "Waterschappen zetten zich in voor maatregelen binnen het eigen watersysteem. En willen een helpende hand uitsteken naar gemeenten, particulieren en bedrijven om hen te helpen met oplossingen die wateroverlast en problemen door langdurige droogte helpen verminderen. Van de Rijksoverheid en de provincie wordt gevraagd water een meer sturende rol in de ruimtelijke ordening te geven."

|Doorsturen

raalterwetering

2017-03-19 16:51:39

Laat het Waterschap eerst maar eens haar eigen afspraken nakomen in haar eigen gebied en laten zien dat ze voor haar zelf de boel op de rit hebben.

Rick

2017-03-19 17:07:23

@raalterwetering
Ja want dat gaat ook enorm bijdragen aan het klimaatprobleem. Wat een waardeloze reactie...

Henry

2017-03-19 17:45:40

Dus de onlangs aangelegde kronkels in beken en rivieren maar weer terug naar rechtuit zodat overtollig water sneller wordt afgevoerd. De waterschappen hebben de laatste decennia veel geld over de balk gegooid ten behoeve van de recreatie!

raalterwetering

2017-03-19 18:00:12

Rick, 

Als u weet hoe een waterschap met de mensen omgaat die de bagger opruimen voor het waterschap, de boel ook nog voorliegen, geen normaal antwoordt geeft op vragen en dan hier zegt dat het een betere samenwerking wil en een helpende hand wil reiken?               Niks van gemerkt!                                                                             Terwijl de gemeenschap alles betaald en het waterschap talloze subsidie ontvangt. Hoezo waardeloze reactie...                                 Tuurlijk is klimaat belangrijk, maar als ze de kleine problemen niet op kunnen lossen, hoe gaan ze dan de grote dan oplossen?

Fijne waterschapsdag nog 

geldjes

2017-03-19 19:56:08

Tja,

en dan zie je een loonwerker ui Wieringermeer het gras maaien tussen Zwolle en Deventer voor het waterschap. En als je ze vraagt waarom ze 200 kilometer van huis met de trekkers rijden dan krijg je als antwoord dat de lokale loonwerkers niet meer voor het waterschap willen werken

Goed gedaan waterschap,  en goed voor het milleu! 

H.

2017-03-20 11:25:23

Ingenieur Cornelis Lely maakte zich in 1891 onsterfelijk met zijn plannen voor inpoldering van de toenmalige Zuiderzee; het grootste inpolderingsproject aller tijden, het Zuiderzeeproject! 

125 jaar later weten ze niet waar ze met het regenwater naar toe moeten. 

Uitgelicht


Columns

Algemeen

Sport

Politiek

Uit