Medewerkers binnenkort ook officieel in dienst Sportbedrijf

De medewerkers van Sportbedrijf Raalte BV komen per 1 januari 2018 daadwerkelijk in dienst van het sportbedrijf. Tot nu toe werden ze nog gedetacheerd door de gemeente. Het sportbedrijf is al per 1 januari 2015 zelfstandig. Het heeft echter bijna drie jaar geduurd voordat de gemeente en de vakbonden het eens waren over de cao en een sociaal plan.

De medewerkers vallen zo meteen onder de Vermo-cao (Verzelfstandigde Maatschappelijke Organisaties) en kunnen blijven deelnemen aan pensioenfonds ABP. Twistpunt was onder andere de onregelmatigheidstoeslag. Die blijft behouden voor de 55-plussers onder de medewerkers; de andere medewerkers houden er zes jaar recht op.

Het eerste jaar (2015) was de winst circa 150.00 euro; het tweede jaar circa 80.000 euro. Wethouder Gosse Hiemstra is trots op de behaalde resultaten. Dat zei hij naar aanleiding van eerdere kritische vragen over de verzelfstandiging van het sportbedrijf van gemeenteraadslid Egbert den Daas (LA). “Na de verzelfstandiging zijn enkele personeelsleden onverwacht langdurig ziek geraakt. Dat gaf hoge vervangingskosten. Deze zijn door het Sportbedrijf binnen de eigen exploitatie opgevangen en hebben het resultaat de eerste twee jaar met 75.000 euro benadeeld. Desondanks is het Sportbedrijf erin geslaagd deze twee jaren met een positief resultaat af te sluiten.”

De hoofdaanleiding voor de verzelfstandiging was om een substantieel deel van de bezuinigingstaakstelling op sport van per jaar 399.000 euro te realiseren. Die taakstelling werd deels (voor 40.000 euro) al ingevuld door verlaging van de sportsubsidies. De rest van de besparing moest worden gehaald middels de verzelfstandiging van het sportbedrijf. Deze bezuiniging zal volgens de gemeente in 2018 voor het eerst helemaal worden behaald. De eerste twee jaar was dat al grotendeels.

Den Daas had in zijn brief ook kritische kanttekeningen geplaatst bij het gegeven dat het personeel nog niet officieel in dienst was van het sportbedrijf. Dat zal nu per 1 januari 2018 dus wel het geval zijn. Hiemstra: “Het is aan de ene kant vervelend als er dergelijke vragen binnen komen, maar aan de andere kant bieden ze ook gelegenheid om uit te leggen waar we mee bezig zijn. Het was een langdurig en ingewikkeld proces.”

|Doorsturen

Uitgelicht


Columns

Algemeen

112

Sport

Politiek

Uit

Digikrant


Volg ons op Facebook


Volg ons op Twitter
Salland Centraal wordt gehost door:
EG COMPUTER SPECIALISTEN

Agenda

Weer