VVD en Lokaal Alternatief bezorgd over Sportbedrijf Raalte

De VVD Raalte en Lokaal Alternatief maken zich zorgen over de gang van zaken rondom de verzelfstandiging van Sportbedrijf Raalte. Kostenstijgingen en uitvoeringsproblemen werpen een schaduw over het hele traject. VVD en Lokaal Alternatief vragen opheldering van het college van Burgemeester en Wethouders.

"Geacht college,

Al sinds de start van de verzelfstandiging van het sportbedrijf worden we als raad geconfronteerd met kostenstijgingen en uitvoeringsproblemen. In tegenstelling tot de verwachtingen die gewekt zijn is bijvoorbeeld het voltallige personeel van het Sportbedrijf nog steeds in dienst van de gemeente. Ook gaat Hoogerheyne nu op eigen kracht verder waardoor wij ons afvragen of de verzelfstandiging van het sportbedrijf nog wel rendabel is.

1. Deelt u onze mening dat de verzelfstandiging niet vlekkeloos is verlopen?

Ook krijgen wij het gevoel dat er nagenoeg geen sturing is vanuit het college op het sportbedrijf.
2. Kunt u aangeven hoe het college stuurt op de resultaten van het sportbedrijf?
3. Wij willen graag dat het sportbedrijf meegenomen gaat worden in de planning en control cyclus, kan het college dit vanaf nu meenemen?

Bij navraag blijkt dat er nog helemaal geen evaluatie gepland is om te bekijken hoe de verzelfstandiging is verlopen en of deze het gewenste effect hebben.Wij zouden daarom nog dit jaar een grondige evaluatie willen.
4. Kan het college zorg dragen voor deze evaluatie?

Egbert den Daas
Lokaal Alternatief

Alexander Kreule
VVD"

Behalve de vragen aan het college richt Den Daas zich ook tot de Rekenkamercommissie. De fractievoorzitter had graag een onafhankelijk onderzoek gewild naar de verzelfstandiging van het Sportbedrijf, maar de Rekenkamer heeft besloten een ander onderwerp te kiezen voor een onderzoek. Den Daas vraagt aan de Rekenkamer het volgende:

"Geachte heer Malag,

Graag wil ik de Rekenkamercommissie in overweging geven een onderzoek te doen naar de verzelfstandiging van het Sportbedrijf. Volgens mij is dit zinvol omdat onlangs gebleken is dat al het personeel –inclusief directeur en nieuw personeel- nog steeds in dienst zijn van de gemeente. Hiermee is m.i. een belangrijke pijler onder de nut en noodzaak van een zelfstandig sportbedrijf weggeslagen. Ik vraag me dan ook af wat de voordelen van die verzelfstandiging nog zijn.

Vragen zijn b.v.;
1. Zijn de doelstellingen van de verzelfstandiging gehaald?
2. Welke gevolgen heeft het nog steeds in dienst zijn bij de gemeente van al het personeel voor de financiën van de gemeente ?
3. Welke gevolgen heeft het voor de financiën van het Sportbedrijf?
4. Welke gevolgen heeft het voor de bezuinigingstaakstelling?
5. Wat is nut en noodzaak van een zelfstandig Sportbedrijf überhaupt nog onder de huidige omstandigheden.
6. Hebben andere gemeenten vergelijkbare problemen met de verzelfstandiging van sportbedrijven?
7. Zo nee. Waarom niet?

vr.gr.,

E. den Daas"

|Doorsturen

Ronald

2017-09-12 12:03:33

Tip en adviezen.

Ga eens kijken bij een sportploeg/team. De organisatie van sport en het finacniele gebeuren is en zal zeer interresant zijn voor het sportbedrijf. Maar ook zeker voor de gemeenteraad. Afgelopen jaren zie ik zelf als manager van een (wereld) top sportploeg wel veel dingen waar een organisatie veel aan kan doen. Dingen wat voor ons dagelijkse kost zijn en waren willen we graag delen met anderen. Maar dan moet het aanbod wel geaccpeteerd worden. Hulp is er, maar men moet van de eilandjes af komen en zo in het belang gaan denken en niet zelf alles al weten of uit vinden. Want alles ligt zo klaar om te gebruiken. Succes en men weet hoe ik te bereiken ben.

Hn

2017-09-12 17:12:31

Deja vu,

Huidige wethouder sport heeft in Deventer toch ook financieel fiasco gemaakt tav Sportbedrijf, cq de Scheg. Kijk nu naar bedroevend niveau sport aldaar

Uitgelicht


Columns

Algemeen

112

Sport

Politiek

Uit

Digikrant


Volg ons op Facebook


Volg ons op Twitter
Salland Centraal wordt gehost door:
EG COMPUTER SPECIALISTEN

Agenda

Weer