Tomson: "Raalte moet voortouw nemen in discussie N35"

Woordvoerder Niels Tomson van de gezamenlijke Plaatselijk Belangen sprak maandagavond in bij de Raalter gemeenteraad. Onderwerp van zijn betoog was het knooppunt Ganzenpan op de N35. Hij pleit voor een gezamenlijke lobby richting Den Haag, waarbij de Raalter politiek het voortouw moet nemen.

Om de N35 in te richten als autoweg, zal het rijk een investering moeten doen van 350 tot 400 miljoen euro. Hiervoor moet de weg worden opgenomen in het MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) investeringsprogramma. Volgens Tomson is het zaak dat dit snel gebeurt. "Hierbij moeten we met z’n allen de lobby met Den Haag aangaan. Provincie, Gemeenten Raalte, Hellendoorn en Dalfsen en belangenorganisaties, waaronder de plaatselijke belangen. Ieder vanuit zijn eigen kracht en mogelijkheden."

Als vertegenwoordiger van de plaatselijke belangen riep Tomson de Raalter gemeenteraad op om hierin het voortouw te nemen. "Ik hoor al enige maanden goede voornemens. "Ahter de schermen heeft dit onderwerp zeker de nodige aandacht, maar nu moeten we overgaan tot actie."

Hagenweg
Verder vroeg Tomson aandacht voor de kruising van de N35 met de Hagenweg, bij Hoonhorst. "Dit kruispunt wordt op termijn het ​gevaarlijkste​ kruispunt van de N35 en is nu al voor veel verkeersdeelnemers een barrière om te nemen. Dit komt omdat de verkeersintensiteit op de N35 de komende jaren alleen maar zal toenemen. Door het opwaarderen van het tracé Zwolle-Wijthmen, het afwaarderen van wegen in het buitengebied en de verbouw van knooppunt Bos. Alleen al na de opening van de tunnel bij Nijverdal is de verkeersintensiteit met 10% toegenomen. Daarnaast zal de verkeersstroom een meer eentonig beeld gaan vertonen van het verkeer uit Zwolle na het afronden van het tracé Zwolle-Wijthmen, waardoor het nemen van de kruising nog moeilijker en gevaarlijker zal worden."

De volledige tekst die Tomson maandagavond voordroeg in de raadszaal, is te lezen in de bijlage van dit artikel.

|Doorsturen

Uitgelicht


Columns

Algemeen

112

Sport

Politiek

Uit

Digikrant


Volg ons op Facebook


Volg ons op Twitter
Salland Centraal wordt gehost door:
EG COMPUTER SPECIALISTEN

Agenda

Weer