Toch een tweede fietstunnel N35 bij Bos in Raalte?

VVD-er Alexander kreule sprak tijdens de gemeenteraadsvergadering in Raalte donderdagavond: “Bij de provinciale staten (PS) zijn gisteravond vragen gesteld met betrekking tot de fietsverbinding voor ‘knooppunt Raalte’. Naar ons weten zijn wij als gemeente aan zet bij die verbinding. Zoals bij de meesten bekend is er een groep inwoners die ook nog graag wat bij kruispunt Bos zou willen. Uit de beantwoording bij de PS zou een positief mens kunnen opmaken dat er nog een tweede fietsverbinding komt. Of het is dat de beantwoording daar niet helemaal klopt?.” 

Hij vroeg het college om na te gaan wat er precies was gezegd en beloofd. Want hij had ook wat verbazing op de tribune gezien, vertelde hij. Hij wil graag schriftelijke antwoorden. Zwart op wit dus. Wethouder Wagenmans gaat het uitzoeken.

Wat gebeurde er in de staten?
Bij de Provinciale staten spraken ze over knooppunt Raalte, voormalig Bos. PvdA’er Nooten stelde dat men bezig was met de ruimtelijke invulling van het project en had vragen. Hij had een brief gehad van het bewoners initiatief ‘knoopbelang’ over zorgen over veilige fiets en voetgangers oversteekplaatsen op het kruispunt van de N35 en de N348 en de achterliggende spoorlijn. Hij had het over een ambitie die de PS had uitgesproken om daar dan ook een F35, een doorgaande fietsverbinding tussen Zwolle en Twente aan te leggen. Ook vroeg hij of de provincie met die mensen in gesprek was en of Gedeputeerde Staten (GS) de statenleden wilden bijpraten over de situatie. Gedeputeerde van Hijum bevestigde dat er contact was met de bewoners en de mensen gehoord en meegenomen zouden worden in de beraadslagingen. Verder vertelde hij dat GS de statenleden graag tijdens een technische info debat wilden bijpraten. Brommer, VVD had de zorgen van de aanwonenden ook gehoord en wilde weten hoe de verhoudingen waren tot de verbindingen. Wat was voor de gemeente en wat voor de provincie.

De provinciale omgevingsmanager van ‘de knoop Raalte’ ,de naam van het project in vakjargon, vertelde dat de nieuwe tunnel door de gemeente verderop richting het station is gesitueerd en dat betekende dat er geen goede afwikkeling van fietsverkeer is over het knooppunt . Er moet nu in de planstudie bekeken worden hoe dat wel moet. Dat gaat in goede afstemming met de gemeente en het rijk want die is eigenaar van de weg. Maar de provincie zit “in the lead van het proces en zat er bovenop om tot een goede oplossing te komen”. Brommer wilde weten wie waar verantwoordelijk voor is en wat de financiële afspraken zijn. Ook de de vraag of het inwonersinitiatief wel terecht bij PS werd neergelegd in plaats van bij de gemeente werd gesteld. Het antwoord: ‘’voor het verplaatsen van de fietstunnel is de gemeenteraad verantwoordelijk, voor de directe fietsverbinding de provincie en daarover zijn we in gesprek met Raalte, het Rijk en Prorail.’’

 

|Doorsturen

Uw reactie


Uitgelicht


Columns

Algemeen

112

Sport

Politiek

Uit

Digikrant


Volg ons op Facebook


Volg ons op Twitter
Salland Centraal wordt gehost door:
EG COMPUTER SPECIALISTEN

Agenda

Weer