Raalte wil drie ton voor scholen in Raalte-Noord

Het Raalter college heeft de gemeenteraad om een financiële bijdrage van 293,600,- gevraagd. Hiermee wil het de huisvesting van leerlingen op scholen in Raalte-Noord faciliteren. In het rapport 'Antwoord op krimp, naar een toekomstbestendig en passend onderwijsaanbod in Salland' is te lezen dat Raalte-Noord als enige gebied te maken krijgt met een groei van het aantal leerlingen. 


De stijging van het aantal leerlingen is bij de Vogelaar en de Linderte groter dan bij de Rietkraag. Een mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat de Vogelaar en de Linderte beiden over een peuterspeelzaal beschikken. De Rietkraag heeft dit niet. 

De schoolbesturen van De Mare en mijnplein hebben samen met de scholen gekeken hoe het huisvestingsprobleem van de Vogelaar opgelost kan worden, maar daarnaast is er ook gekeken hoe de gelijkwaardigheid van de scholen versterkt kan worden. De uitkomst hiervan is dat alle drie de scholen een vroeg- en voorschoolse opvang in de vorm van een peuterspeelzaal krijgen. Daarnaast is er afgesproken dat op elke school waar kinderen gebruik maken van de BSO, die voorziening in het eigen schoolgebouw wordt gefaciliteerd. 

|Doorsturen

Uw reactie


Uitgelicht


Columns

Algemeen

112

Sport

Politiek

Uit

Digikrant


Volg ons op Facebook


Volg ons op Twitter
Salland Centraal wordt gehost door:
EG COMPUTER SPECIALISTEN

Agenda

Weer