Jan Schokker: 'luisteren naar de samenleving'

Met de verkiezingen in aantocht roepen een aantal politieke partijen: ‘We moeten beter naar de Inwoners luisteren’. Gemeentebelangen heeft dit de afgelopen jaren wel bewezen. We luisteren echt naar de inwoners. Veel bedrijven, verenigingen, plaatselijke belangen, werkgroepen en inwoners van alle kernen kunnen dit beamen.

Natuurlijk kunnen zaken beter en sneller en is er nog te veel bureaucratie. Het is ook goed als inwoners aan de bel trekken als zaken te lang blijven liggen of niet goed worden uitgevoerd. Een terugkoppeling geven is hierbij van groot belang. Uitleg geven en goed communiceren wat wel en wat niet kan is daarbij belangrijk.

Ik heb de laatste weken veel inwoners gesproken die in werkgroepen, klankbordgroepen en als vrijwilliger hun inbreng hebben gegeven. Ik denk hierbij aan leden van de klankbordgroep bij de bouw van sportcomplex Tijenraan, de inbreng van de werkgroepen en besturen bij de ontwikkeling van de MFA’s in onze buurtdorpen. Maar ook het realiseren van het dorpsplein in Broekland is een prachtig voorbeeld hoe een initiatief vanuit de bevolking tot stand is gekomen.

In een relatief kleine gemeenschap als Luttenberg hebben we samengewerkt om het zwembad open te houden. Zo heeft de gemeente een nieuwe pomp geleverd en zorgen vrijwilligers voor de exploitatie. Nu zijn vrijwilligers bezig met het maken van plannen voor de bouw van woningen bij Mariaoord en ondersteunen we. Willen zij toekomstperspectief voor de Laarman en kijken wij mee. In het kader van 700 jaar Luttenberg zijn we samen bezig met het ondersteunen van allerlei mooie projecten.

Zo zijn er nog veel meer mooie voorbeelden te geven van hoe we op een praktische manier invulling willen geven aan de wensen/klachten van onze inwoners in onze gemeente Raalte. Dat heet dus geen nieuwe politiek, maar er zijn voor de mensen en helpen waar het kan.

Wat denkt u van ‘De raad op pad?’ Een initiatief van ons om te weten wat er speelt in alle kernen. We hebben niet alleen naar inwoners geluisterd, maar zijn ook samen met hen aan de slag gegaan. Een mooi voorbeeld is de skatebaan in Mariënheem. Hier is een wens van de jeugd in vervulling gegaan door mooie samenwerking tussen plaatselijk belang, vrijwilligers en daarnaast ondersteuning van de gemeente. Komende jaren willen we dit nog verder uitbouwen en vormgeven. Wensen en ideeën vanuit de bevolking ondersteunen niet alleen met financiële middelen, maar ook om te helpen om plannen uit te werken en subsidie binnen te halen.

Veel inwoners hebben hun zorgen geuit over de verkeersveiligheid in hun dorp of buurt. Samen met belanghebbenden zijn er al mooie resultaten geboekt in Luttenberg en Laag-Zuthem. In de hele gemeente zijn inwoners aan zet geweest om gevaarlijke punten aan te geven. We gaan nu ook in samenspraak met de mensen hier een plan van aanpak maken en zorgen voor een veilige buurt.

Als fractievoorzitter van Gemeente Belangen roep ik inwoners van Raalte op om deel te nemen in werkgroepen, besturen en klankbordgroepen en dorpscoöperaties om voor de belangen in jullie samenleving op te komen. Samen met de gemeente en onze wethouders kunnen we blijven werken aan een toekomst voor onze leefomgeving. Door de inzet van al deze betroken inwoners zijn er al heel mooie dingen tot stand gekomen en het heeft hen ook veel voldoening gegeven. Ga maar eens kijken bij de MFA’s in onze buurtdorpen of het dorpsplein in Broekland en zie waar een dorp groot in kan zijn!

Ik wil alle vrijwilligers en betrokken bestuurders heel erg bedanken voor hun inzet, betrokkenheid en samenwerking en hoop dat we de komende vier jaar ook weer samen met jullie mooie dingen kunnen realiseren.

Jan schokker
Fractievoorzitter Gemeente Belangen

|Doorsturen

luisteren

2018-03-12 17:18:46

Goedendag,

dit is toch wel het nieuwsbericht van 2018.

Politiek (landelijk en gemeentelijk niveau) zeggen al jaren dat ze willen luisteren naar inwoners. En dat zeggen ze elke verkiezing weer. Sorry hoor, maar dit is het probleem juist van de politiek.

Zoveel mooie manieren om inwoners meer betrokken te krijgen bij politiek, maar hier wordt niet naar geluisterd. Want inwoners weten niet hoe zoiets gaat. Maak de kloof kleiner en dan zal uiteindelijk ook meer inwoners gaan stemmen. Nu heeft het toch geen zin om te stemmen, want de politiek luistert niet naar de inwoners.

Ook al die debatten (zeker op tv) elkaar over alles de zwarte piet toespelen en zeggen dat jezelf het beste bent. Wees eens duidelijk en eerlijk, dan zal de burger weer in je geloven. POLITIEK DOE WAT MET DEZE WOORDEN. O sorry doen jullie al (zeggen jullie) - de synist

Tom

2018-03-13 12:43:40

Beste heer Schokker,

Het is goed dat u burgers oproept zich te verenigen en gezamenlijk op te komen voor de toekomst van onze leefomgeving. U als volksvertegenwoordiger weet als geen ander dat juist die samenleving de leefbaarheid maakt en ideeën en initiatieven vanuit de burgers al meerdere keren hebben geleid tot succesvolle resultaten. Niet regisseren van achter het bureau, maar faciliteren.

Nu heb ik afgelopen donderdagavond de "spoed" Raadsvergadering online gevolgd en mij verbaasd hoe u als gemeente opmerkt dat u uw burgers de afgelopen periode “goed, volledig en juist” heeft geïnformeerd bij de plannen voor de N35 en daarmee dus ook voor de fietsverbinding van en naar Raalte-Noord. Dat is mij en velen met ons in Noord dan wel volledig ontgaan.

WANNEER heeft u uw burger/ belanghebbende geïnformeerd en betrokken en vooral HOE (op welke wijze) zijn zij geïnformeerd? De heer De Wildt heeft op 4-3 een artikel op SC geplaatst over kruispunt Bos waarin ik hem verzocht heb te reageren, tevergeefs. Hopelijk reageert u wel, want uw burger voelt zich helemaal niet geïnformeerd, laat staan juist en volledig. Dat is wat je nu hoort in “Noord”.

Wat de politiek wil is me na donderdagavond wel aardig duidelijk, nl. twee betonnen tunnels, maar wat wil de gebruiker? Wat is voor hen zwaarwegend om de oversteek veilig te kunnen maken? Weet u wat bij ons leeft of volgt u de lijn van de theoristen? 
Want we hebben ’t hier niet over het aanleggen van een speelveldje en of die wipkip wel veilig is voor kinderen. We hebben het over de toekomst van het gehele dorp Raalte en in dat (brede) perspectief moet ook een dergelijke uitdaging aangevlogen en beoordeeld worden. Beleg een informatieavond, specifiek over hoe Noord met het centrum te verbinden, en ik ben ervan overtuigd dat u volle zalen zult trekken!

Het zou u en uw partij hebben gesierd dat u het voortouw had genomen de burger van Raalte-Noord actief te betrekken bij de plannen voor een veilige fietsverbinding van en naar Raalte-Noord.
Maar goed, we staan aan de vooravond van de verkiezingen, ik hoop oprecht dat de komende (nieuwe) volksvertegenwoordigers wèl haar burger actief gaat betrekken bij deze plannen.

Vr.gr.

Tom

Arie van der Wilt

2018-03-13 13:15:42

@ Tom,

Ik heb uw reactie gelezen, en daar ook op geantwoord. (wel pas enkele dagen later, maar eerder ontbrak me helaas de tijd)

met vriendelijke groet,

Arie van der Wilt

jan schokker

2018-03-13 16:05:49

Beste Tom

De burgers van Raalte-Noord zijn op verschillende momenten geinformeerd. Twee keer hebben tekeningen met vier verschillende varianten in de stentor en het weekblad van salland gestaan. Via weekblad van salland en de gemeentelijke web-side zijn inwoners van Raalte-Noord twee keer opgeroepen om naar het hof theater te komen om hun mening te geven en schriftelijk aanvulling op de plannen te doen. Verreweg de grootste meerderheid was voor variant vier de variant die nu ook in de uitvoeringsplannen staat.

Naar een fietsbrug is nadrukkelijk door alle partijen gekeken zowel provincie rijkswaterstaat als ambtenaren van de gemeente hebben dit als onhaalbaar en niet realiseerbaar beoordeeld.

Het is jammer dat (nieuwe) partijen de indruk wekken dat mensen niet betrokken worden en dat ze als partij dingen kunnen veranderen die niet realiseerbaar zijn. Men heeft deze partijen hier ook al eens raadsbreed op gewezen.

Vr Groeten jan schokker 

Raalte Natuurlijk

2018-03-13 16:49:35

Jan Schokker moet het WRR-advies van Pieter Winsemius aan de overheid eens lezen over inspraak en meepraten. Overheid en politici denken dat ze inspraak organiseren. De samenleving heeft echter het (volgens Winsemius terechte) gevoel dat er van inspraak geen sprake is, dat de beslissingen al genomen zijn.

Het debat over de N35 is daar wel een mooi voorbeeld van: http://www.raaltenatuurlijk.nl/raalte-natuurlijk-over-n35-als-rws-onbetrouwbaar-is-dan-pik-je-geen-enkel-besluit/

De megastallen in Raalte ook.
http://www.raaltenatuurlijk.nl/raalte-natuurlijk-schrikt-cda-en-gb-nemen-geen-afstand-van-megastallen-en-gifgebruik/

Of hoe de lelieteelt in Salland (gifmengers zijn het, aldus de wethouder van Gemeente Belangen) welig tiert: http://www.sallandcentraal.nl/salland-centraal/algemeen/raalte-regio/raalte/de-kort-in-volle-verbazing-over-aanpak-lelieteelt

Luisteren is één ding, er iets mee doen is twee.
Echte verandering komt van nieuwe partijen. 

Uw reactie


Uitgelicht


Columns

Algemeen

112

Sport

Politiek

Uit

Digikrant


Volg ons op Facebook


Volg ons op Twitter
Salland Centraal wordt gehost door:
EG COMPUTER SPECIALISTEN

Agenda

Weer