‘Samen kunnen we iets bereiken’

Jan Schokker GemeenteBelangen Raalte roept op tot samenwerking

We kunnen verschillende belangen en principes hebben, maar toch samen dingen bereiken. Samen de gemeente versterken, samen de agrarische sector versterken. Samen het platteland mooier en economisch sterker maken.

Ik zie het in onze mooie gemeente Raalte ook gebeuren. Biologische boeren tegen mooie duurzame reguliere bedrijven die elkaar verwijten maken. Politieke partijen die elke gelegenheid aangrijpen om de agrarische sector in een kwaad daglicht te stellen, terwijl boeren en hun gezinnen zich een slag in de rondte werken om te verduurzamen, het dierwelzijn en imago van de sector te verbeteren.

Landelijk zien we het ook elke dag, bussen en vliegtuigen vol buitenlanders om hun lof uit te spreken over de innovatie, vernieuwing, verduurzaming van de Nederlandse landbouw. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat presenteert vol trots het enorme positieve overschot op onze handelsbalans. De directeuren in de coöperaties presenteren vol trots de verhoogde omzetcijfers. Ondertussen word de Nederlandse boer met zijn gezinsbedrijf veroordeeld, beschuldigd en aan zijn lot overgelaten.

Bedrijven veroordelen elkaar. Sectoren veroordelen elkaar. De rest van de keten legt de schuld bij de primaire sector. Zelf bestuurders van belangenorganisaties veroordelen hun leden voordat is vastgesteld of ze schuldig zijn. Ze vragen zich niet af hebben we niet zelf ingestemd met deze enorme brij aan regelgeving die voor een individueel ondernemer bijna niet meer is uit te voeren. Het is toch veel makkelijker je eigen leden te veroordelen.

Wat zou het toch mooi zijn als we de knop eens omzetten en ons afvroegen, hoe zouden we elkaar kunnen verstekken als sectoren?
Hoe zouden we als sectoren gezamenlijk het imago van de Nederlandse landbouw kunnen verbeteren? Hoe zouden bestuurders beter aan de samenleving kunnen uitleggen wat er echt speelt in de alledaagse praktijk? Salland Boert en Eet Bewust is daar een goed voorbeeld van. Gangbaar en biologisch, boeren, loonwerkers, voerfabrikanten die de consument laten zien, dit zijn wij en zo produceren wij. Een samenwerking die over gemeentegrenzen heen gaat.

In Raalte zijn we als grootste college partij afgelopen vierjaar een nieuwe weg in geslagen. Het nieuwe groenbeleid is daar een voorbeeld van. De dialoog aangaan. Elkaar helpen, versterken en beter begrijpen en dan beleid maken waar iedereen mee uit de voeten kan. Burger, boer, bestuurslid, raadslid, of ambtenaar.

Ook al hebben we verschillende belangen en inzichten. Samen kunnen we mooie dingen bereiken zowel voor de inwoners als voor de agrarische sector.

Roepen, populisme, vooroordelen en verdeeldheid zaaien geeft alleen maar verliezers.

Jan Schokker
Fractievoorzitter Gemeente Belangen Raalte.

|Doorsturen

Jan Overesch

2018-02-18 20:39:31

Beste Jan Schokker.

In het artikel in Salland Centraal mis ik de kern; de zorgen om moeder aarde. Jij kunt wel roepen dat we goed mogelijk bezig zijn maar dat zie je niet aan het resultaat. De aarde laat zien dat het anders moet.

Dit is een verhaal waar je niets mee kunt, een verhaal om het kruid droog te houden. Roepen dat er een enorme brij aan regels is; ja dat is het gevolg van het beleid van de afgelopen jaren van de politiek, LTO, zuivelindustrie, banken, voerfabrieken en erfbetreders. Kiezen voor een beleid van het ene gat met het ander dichten. Hiervan zijn boeren, burgers, dieren en het milieu de dupe. Steeds meer wordt duidelijk dat het op deze manier fout loopt.

Ons economisch model past over de hele aarde de tactiek van de verschroeide aarde toe, niet alleen in de landbouw. Dat moeten we veranderen.

Dat veranderingsproces moet aangestuurd worden. Van de bovengenoemde commerciële instellingen hoef je dat niet de verwachten, die kiezen voor eigen belang. Het zou mooi zijn als je als bestuurder, als politiek leider van Gemeente Belangen Raalte nu aangeeft, waar jij met jou partij naar toe wil, waar het naar toe moet. Zet een stip op de horizon daar hebben we wat aan.

Jan Overesch

Raalte Natuurlijk

2018-02-18 21:31:17

Wij zijn ook groot voorstander van overleggen en samen tot de beste oplossingen komen. Wij brengen van onze kant dan in dat  bestrijdingsmiddelen verboden moeten worden, dat we een roundup-vrij Salland wensen en dat lelyteelt verboden moet worden. En ook geen megastallen.

Kunnen we dan nader tot elkaar komen Jan?


Raalte Natuurlijk

2018-02-18 21:31:49

https://decorrespondent.nl/7533/onze-landbouwgrond-is-zo-dood-als-een-pier-weg-met-het-gif/803367557190-07b89d54

Raalte Natuurlijk

2018-02-19 08:45:21

En als we dan samen in gesprek gaan Jan, willen we ook deze Drentse visie op de agenda zetten:

https://www.assercourant.nl/algemeen/527828/extra-inspanning-nodig-om-bestrijdingsmiddelen-in-drenthe-terug-te-dringen.html

Willy Veltmaat

2018-02-19 19:13:48

Beste Jannen en Raalte Natuurlijk,

De oproep van Schokker klinkt mij als muziek in de oren, dan vind ik het jammer dat er direct weer negatief wordt gedaan over de gangbare landbouwsector en er zeer zwaar ingezet wordt m.b.t. tot gebruik van bestrijdingsmiddelen en verboden van megastallen en lelyteelt. Ieder weldenkend mens kan weten dat dat niet in 1 keer gaat lukken. Eerst met elkaar praten hoe we stap voor stap verder kunnen komen met die mooie landbouwsector. Als andere politieke partijen ook zo'n visie op ons mooie buitengebied van Raalte hebben dan hoor ik het graag, anders gaat mijn stem naar Gemeentebelangen.

Willy Veltmaat 

jan

2018-02-20 10:36:02

Geachte heer Schokker de partij GB is toch de partij die megastal meer dan wenselijk achtte. Dan moet u de consequenties van de schaalvergroting, het verdringen en verdwijnen van de hardwerkende landbouw gezinsbedrijven, in het buitengebied voor lief nemen. In Raalte kern heeft uw partij ruimbaan gegeven aan de groot winkelbedrijven en onze lokale ondernemers in het centrum laten verrekken. De gemeente Raalte is sinds GB collegepartij is er niet mooier op geworden. Integendeel. Ook heeft GB als collegepartij de Raalter regelzucht onnodig uitgebreid en verzwaard. De bestemmingsplannen, het rood op rood beleid, het gebrek aan visie zijn hier voorbeelden van. De regelzucht verlamt de Raalter economie en werkt politiek en ambtelijk falen in de hand.
Besturen van een gemeente is een serieuze zaak en vooruitzien hoe de toekomst er uitgaat zien. In het verleden heeft GB zo blijkt uit uw verhaal helemaal niet of niet goed naar de toekomst gekeken. GB heeft als college partij de burger altijd genegeerd. Waarom ineens een dialoog. Een dialoog, luisteren naar de burger, de Raaltenaren; dat hoort niet bij de oude hap die de machtsposities van de GB kieslijst innemen.Een oude hond kun je geen nieuwe kunstjes leren.

Ronnie

2018-02-20 12:25:16

Dat de kleine middenstander of agrarier het niet heeft of gaat redden heeft niets met de politiek te maken maar alles met de vrije markt.

Gerlant Zielman

2018-02-20 16:30:00

@Jan,

Opmerkelijk hoeveel anonieme Jan over lokale politiek lijkt te weten. Uit jou bijdrages het laatste halfjaar blijkt dat je zeer betrokken bent bij de onderwerpen. Enige nuance ken je echter niet en dat is jammer.

Schokker doet hier een oproep tot dialoog, jij slaat die af.

 “GB heeft als college partij de burger altijd genegeerd” een leugen. GB en CDA hebben samen een meerderheid in de raad, vertegenwoordigen een grote meerderheid van de Raalter kiezers (meningen) maar hebben altijd goed geluisterd naar wat andere partijen/belangengroepen/burgers inbrachten tijdens deze besluitvorming.

We worden een beetje flauw van jou ‘zwarte pieten’. Je spuwt je gal hier weinig genuanceerd onder de noemer ‘Jan’ terwijl anderen die hier (inhoudelijk) reageren hun volledige naam er bij zetten. De indruk is dat jij graag de boel zwart wil maken, met een eigen agenda en daar is dit forum niet voor. 

Uw reactie


Uitgelicht


Columns

Algemeen

112

Sport

Politiek

Uit

Digikrant


Volg ons op Facebook


Volg ons op Twitter
Salland Centraal wordt gehost door:
EG COMPUTER SPECIALISTEN

Agenda

Weer