Hans de Kort: Bloembollen

Hans de Kort schreef een opiniestuk over het 'rampzalige groenbeleid' van de gemeente Raalte. Een foto met daarop wethouder Wagenmaans die pleit voor het vergroten van biodiversiteit schoot bij hem in het verkeerde keelgat. 

Gisteren in de media: Wethouder Wagenmans plant samen met leerlingen van basisschool de Linderte narcissen. Trots als een pauw schatert hij het uit, spade in de hand, op een bijgevoegde foto. Wagenmans: “Buiten spelen en de natuur leren kennen, dat willen we allemaal voor onze kinderen”, en: “Het vergoten van biodiversiteit is een van onze pijlers in het groene beleid”.

Toegegeven: de afdeling voorlichting van de gemeente Raalte heeft met dit bericht doeltreffend, maar misleidend werk afgeleverd. Als ons gemeentebestuur - Wagenmans voorop - érgens de pest aan blijkt te hebben, dan is het wel aan biodiversiteit. Enkele voorbeelden: 1) Het maaien in de openbare ruimten gebeurt zodanig dat wilde planten bijna geen kans krijgen uit te zaaien, waardoor de diversiteit van flora en fauna jaar na jaar hollend achteruit gaat. 2) Kapvergunningen worden aan de lopende band verleend en ook in de openbaren ruimten verdwijnt de een na de andere boom - recentelijk nog op de Molenhof. 3) Van landschappelijke inpassing van agrarische stallen komt niets terecht. 4) Beperking van het gebruik van planten- en insectengif heeft geen enkele aandacht. Enzovoort, enzovoort.


In plaats van een paar bloembollen als schaamlap te gebruiken voor zijn rampzalige groenbeleid, zou het de heer Wagenmans sieren als hij zich liet fotograferen met een motorkettingzaag in de ene hand en de gifspuit in de andere. Het zou meer overeenkomen met het werkelijke beleid.

Hans de Kort
Raalte

|Doorsturen

Gerlant Zielman

2017-11-24 21:26:17

@Hans,

Ik zal even reageren anders zit je het hele weekend chagrijnig bij de kachel en je te ergeren dat niemand reageert.  Bedenk je nog meer onzin.

1) Is dat jou aanname of is dat met onderzoek onderbouwd? ( ik heb even gezocht en nagevraagd, ik kan er geen vinden. Sterker nog, het beleid is juist om zolaat mogelijk te maaien waar dat kan i.v.b. met verkeersveiligheid.)

2) Kapvergunningen worden afgegeven aan de hand van het in juni aangenomen nieuwe groenbeleid. Beleid wat is samen gesteld na brede inspraak van en door de bevolking.

3) De aankleding van stallen in het landschap gebeurt volgens afgegeven vergunningen, reden voor handhaving is er niet. Steekproeven  wijzen uit dat er niks mis mee is. (even een ambtenaar in z’n vrijetijd thuis gebeld)

4) De raad heeft pas nog weer  op verzoek van de wethouder ruim € 80.000 beschikbaar gesteld voor het verder onderzoeken van methodes  om ‘gif’ vrij bestrijden van gemeentelijk ‘onkruid’ te bevorderen. (in de praktijk blijkt het erg lastig en kostbaar om Hans zijn stoepje schoon tehouden ).

De aanpak van bestrijdingsmiddelen in de landbouw is niet een taak van de gemeente maar van de landelijke overheid maar, het college, de wethouder zet in op verantwoordelijkheid van de sector en is met hen in gesprek. (En als ik dan even mag, ik las hier vd week nog een brief van een geëmotioneerd veehoudster en heb me verbaasd over het kleine beetje bestrijdingsmiddelen wat zij op hun gigantische oppervlakte landbouwgrond op jaarbasis maar gebruiken. Het stond in geen verhouding tot wat een gemiddeld burger per m2 op oprit of tuin gebruikt.( ja, daar zijn onderzoeken van))

5) prettig weekend Hans en pas op dat je niet te giftig wordt.

Hn

2017-11-24 22:58:02

Ik reageer wel, maar vind dat ik dit helemaal niet zou moeten doen. De Wagemans-fobie van de Kort blijkt maar weer eens. Het sarcasme druipt er af. Als Wagemans inderdaad met een kettingzaag had gestaan, op voordracht van Kort was de Kort wel tevreden.... blijkbaar.

Misschien een keer een kettingzaag door het toetsenbord van de Kort?

@Gerlant, vaak niet met je eens , nu prima repliek.

Hendrik

2017-11-25 00:47:14

Sterker nog, de heer Wagenmans heeft afgelopen week de verbouwde Aldi geopend. Dit heeft ook niets te maken met groenbeleid.

Hans de Kort

2017-11-25 16:20:35

Geachte lezer/lezeressen van Salland Centraal,

Voor u schrijf ik nog even een toelichting op mijn verhaal. Het zou immers kunnen dat sommige reaguurders serieus worden genomen.

Ter zake: het is helemaal niet nodig een onderzoek te verrichten naar het maaibeleid van de gemeente Raalte. Iedereen die gedurende de groei- en bloeiperiode regelmatig in het buitengebied komt, kan vaststellen dat dit beleid desastreus is en dat de diversiteit in onze gemeente jaar na jaar hollend achteruit gaat. Waar vroeger bijvoorbeeld planten als de korenbloem, klaproos, bergklokje en de margriet weelderig bloeiden, groeit nu bijna uitsluitend gras.

Het is ook een feit dat, ofschoon recentelijk een grote categorie bomen, i.c. bomen met een diameter tot 35 cm, vergunningvrij mag worden geveld, er nog steeds zeer vele kapvergunningen worden verleend voor bomen die buiten die categorie vallen. Zie daarvoor de wekelijkse gemeentelijke publicaties in het Weekblad voor Salland. Vergeleken met vroeger is het aantal duidelijk toegenomen.

Van landschappelijke inpassing komt niets terecht omdat de voorwaarden dienaangaande -  áls ze al aan vergunningen worden verbonden, meestal dermate amateuristisch zijn, dat daarop helemaal niet gehandhaafd kán worden. Ik heb de gemeenteraad daar, ondersteund met foto’s, vele malen op gewezen.

Nu wat het gif betreft. Feit is dat wethouder Wagenmans categorisch weigert om, ter bescherming van bewoners en bezoekers van het buitengebied, het gebruik van gif in bijvoorbeeld de leliënteelt, aan banden te leggen door hiervoor regels op te nemen in het bestemmingsplan. Zulke regels kan ook een gemeentelijke overheid treffen. Dat moet dan vanzelfsprekend wel op een juridisch sluitende manier gebeuren. Als iemand het daar dan vervolgens niet mee eens is dan kan hij/zij dat voorleggen aan de rechter. Maar, zoals gezegd, Wagenmans weigert  categorisch zulke regels vast te stellen.

Ook weigert Wagenmans pertinent de mogelijkheden voor het bouwen van megastallen te beperken, over het niet aanbrengen van aan het oog onttrekkende landschappelijke beplanting hoeven we het in dit verband niet meer te hebben.

Het is niet toevallig dat de afdeling voorlichting van de gemeente Raalte niet reageert. Heel verstandig. Daar weten ze drommels goed hoe de vork werkelijk aan de steel zit.

Overigens: alleen als je je aan de feiten houdt, zal het lukken een overheid te dwingen foute besluiten terug te draaien. Elke Raaltenaar zou kunnen weten dat ik weet waarover ik het heb.

En Wout Wagenmans? Hij lijkt me als privépersoon wel een aardige kerel, maar dat wil niet zeggen dat ik hem dan ook een goede wethouder moet vinden. Voor de wethouder Wagenmans heb ik, daar waar het zijn verantwoordelijkheid voor het milieu en de ruimtelijke ordening betreft, geen enkele waardering. Daar mag iedereen over denken wat hij/zij wil. Daar lig ik niet wakker van.

Hans de Kort

 

Ik ken iemand die trots in de media heeft verkondigd dat hij een zeer hoge intelligentiequotiënt heeft en daarmee tot een kleine selectieve groep Nederlander behoort. Ik heb hem een tijdje in diezelfde media gevolgd en daarbij weinig van die intelligentie gemerkt. Dat zal zeker aan mij liggen. Ik noem geen naam, maar velen zullen zich herinneren.

Hendrik

2017-11-25 23:48:51

Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat er bij een bepaald persoon nogal wat frustratie zit. Waarschijnlijk veroorzaakt door de weinige reacties op zijn talrijke bijdragen op Salland Centraal. Blijkbaar heeft hij niet zoveel medestanders als hij verwacht had.

Het begint zo onderhand een beetje op de familie Knots te lijken.....

Hn

2017-11-26 10:52:20

Weer heel veel woorden van de Kort. Waarom woont hij nog in Raalte? 

Straks gemeenteraadsverkiezingen. Jammer (maar niet heus...) dat we niet kunnen kiezen dat de Kort burgemeester, wethouders en raad wordt, ambtenaar was hij al. Dan gaan we in paradijs Raalte wonen. 

Nee, hij stelt zich zelfs niet verkiesbaar, want langs de kant schreeuwen is de makkelijkste oplossing. 

lampi

2017-11-26 18:44:49

@Hans de Kort,

doet de gemeente het de laatste tijd zo goed dat je denkt dat je met zo'n ongefundeerd stuk moet laten weten dat je nog leeft?

jammer, ik heb je altijd gewaardeerd om het feit dat je alles eerst uitzocht en daarop wat schreef.

ik vraag me nu eigenlijk een beetje af of de echte Hans de Kort dit wel heeft geschreven.

H

2017-11-27 12:52:16

Hans wordt oud, toe aan een onderscheiding. De gemeente moet maar eens op zoek naar die gouden eikel en deze aan hem overhandigen. Het komt hem toe, destijds verkeerd bezorgd. Hij heeft zover ik weet nog nooit iets positiefs over onze bestuurdes geschreven, en dat is toch best knap.

Kees.B

2018-04-26 03:21:24

Kunnen we met elkaar in Raalte Hans een opblaaspop geven voor zijn verjaardag? Dan kijkt hij misschien over enige tijd weer wat vrolijker de wereld in. Hij maakt op mij een verdrietige indruk als je hem ziet lopen in Raalte.

Uw reactie


Uitgelicht


Columns

Algemeen

112

Sport

Politiek

Uit

Digikrant


Volg ons op Facebook


Volg ons op Twitter
Salland Centraal wordt gehost door:
EG COMPUTER SPECIALISTEN

Agenda

Weer