Gemeenteraad Raalte unaniem akkoord met begroting 2019

Een unicum in de raadszaal in Raalte donderdagavond. De gemeenteraad nam unaniem de algemene meerjarenbegroting voor 2019 aan. Sinds het ontstaan van de gemeente in huidige vorm in 2001 is dat nog niet eerder gebeurd. Maar ook in de jaren daarvoor in de oude gemeente was het een unicum.

"Sinds lange tijd een bijzonder fenomeen waar ik blij en trots op ben", twittert wethouder Frank Niens. De gemeente Raalte heeft voor 2019 een sluitende begroting van 91,6 miljoen euro. Ook de komende jaren is de begroting in balans.

In een ruim zes uur durende vergadering, waarbij bestuurlijke vernieuwing centraal stond vergaderde de gemeenteraad voor de eerste keer in een nieuwe opstelling. Tweede kamertje spelen in de busopstelling, zoals de nestor van de raad, Lokaal alternatief-lijstrekker Egbert Den Daas het een beetje cynisch noemde. Hij had er verstand, van bleek uit zijn betoog. Als leraar had hij al 36 jaar ervaring met deze methode en wist hij; als je in het onderwijs tegenwoordig alleen maar op deze manier bezig was, dan had je een probleem. Maar de Raalter raad ging dat doen als vernieuwing. Grappige was dat juist hij als een vis in het water bleek te zijn in de nieuwe vergaderstijl.

De raad was kritisch op het college over de voorgenomen investering van 1,5 miljoen in een nieuw verwarmingsysteem in het gemeentehuis. Het vorige is in 2010 aangelegd en nu blijkt het niet meer te functioneren, de leverancier failliet te zijn en wordt er zomaar even weer een megabedrag op de begroting gezet, was de algemene samenvatting. Het college kreeg via een motie de opdracht inzichtelijk te maken wat het exact ging kosten, meerdere offertes aan te vragen en dan de raad te informeren voor er een besluit wordt genomen. "We willen een goede werkgever zijn voor onze medewerkers en snappen dat er iets gebeuren moet", vatte Kreule (VVD) samen, "maar dit kan niemand zo verkopen", kwam het in het kort op neer.

Ook de Ceintuurbaan kwam ter sprake. Inwoners hielden een actie bij het gemeentehuis en willen dat de gemeente zo snel mogelijk snelheidsbeperkende maatregelen neemt. Wethouder Melenhorst gaf aan met de bewoners in gesprek te zijn. Ook dat het heel veel geld kost, hij inzichtelijk ging maken wat een oplossing kon zijn, maar ook dat hij vast zit aan een meerjarenbegroting en niet eerder dan ergens midden 2019 daar meer over kon vertellen.

De begroting kreeg nog wel een motie mee van de raad over de reserves. Die moeten waar mogelijk verder omhoog. Wethouder Niens legde uit dat de ingebouwde reserves al boven het gemiddelde lagen, maar de raad wil dat er, nu het vette jaren zijn, meer vlees op de botten wordt gekweekt als het even kan. "We zijn geen bank", zei Schokker (GB), "maar de harde bezuinigingen van enkele jaren terug konden worden opgevangen en verzacht door dat er wat in de pot zat."

|Doorsturen

K.m.

2018-11-09 19:54:43

Lekker makkelijk om zomaar weer 1,5 miljoen uit te geven en de schuld bij een failliet bedrijf te leggen.De installatie die in het gemeentehuis staat is de mercedes onder de warmtepompen (Viessmann) en is zeer vakkundig aangelegd.Voor dat het bedrijf faillliet ging was al bekend (bij de gemeente),dat de bronnen (door bronboorbedrijf aangelegd) niet goed zijn en zeker 1x per jaar onderhouden/gespoeld dienen te worden.Gebeurd dit niet dan raken de wisselaars verstopt met alle gevolgen van dien.Ik durf wel te zeggen,dat dit de laatste jaren niet gebeurd is....dus gemeente eerst de schuld bij je zelf zoeken.

Mischien kan de gemeente wat met de warmtepompen,die destijds(2013) voor het oude tijenraan zijn aangeschaft (kosten 1,5 ton) en niet zijn mee verhuisd naar de nieuwbouw.Deze warmtepompen staan nog in de kelders bij het rohdaveld...of liggen ze inmiddels op de bult aan de Wolthaarsdijk??

P.s ik ben blij dat de gemeente er achter komt dat warmtepompen een dure investering zijn.De overheid wil nl alle burgers zo’n ding in de maag splitsen.

Opbrengst weegt niet op tegen de zeer hoge kosten!!!

Gerlant Zielman

2018-11-10 00:22:47

K.m.

Begrijp ik nu goed dat je zegt dat de gemeente na het faillissement beter in de boekjes had moeten kjken welk onderhoud de installatie nodig had en waar ze zelf achter aan had moeten gaan? Interessant!

Voor de rest kan ik er niet zoveel mee want als ik het goed heb begrepen is aan de Wolthaarsdijk binnen kort niks anders meer te zien dan een zandvlakte tussen de bomen en als we geluk hebben een extra ijzerboer op de zegge.

Vraag ik mij af: als jouw nieuwe koelkast na acht jaar kapot is en de fabriek er niet meer is. Zeg je dan tegen je partner: we gaan het zonder doen of ga je kijken waar je het beste iets anders kopen kan?

K.m.

2018-11-10 10:31:02

Hallo Gerlant,

Na het failliet van het vorig bedrijf is het onderhoud en service overgenomen door een andere installateur.

Deze heeft blijkbaar niet de kennis in huis om evt problemen op te sporen en op te lossen,waardoor een klimaat installatie in de soep loopt.

Ik zou mij dan ook als gemeente afvragen,hoe het kan dat de gehele installatie nu al vervangen moet worden.Er word wel heel makkelijk weer 1,5 miljoen uitgegeven!

Marjan Potze

2018-11-10 10:36:06

Nou, nou, nou Gerlant,
met deze vergelijking sla je de plank naar mijn mening behoorlijk mis.

Ten eerste hangt er aan dit specifieke verwarmingssysteem een heel ander prijskaartje dan aan een koelkast. 

Ten tweede is dit systeem aangeschaft met gemeenschapsgeld.

Het zal me een worst wezen als jij elk jaar een nieuwe koelkast zou aanschaffen. Wat jij met je eigen geld doet moet jij weten. Dit is echter een heel ander verhaal omdat dit betaald wordt met gemeenschapsgeld. Daar moet zorgvuldig mee omgegaan worden. Waarom jij dit dan, althans in mijn ogen, zo bagatelliseert is mij een compleet raadsel.

Miljoenen spenderen aan installaties, waarvan de werking ook nog eens twijfelachtig is, alleen om een paar ambtenaren warm of koel te houden vind ik compleet van de zotte. Dat moet je niet willen. Daar zijn vast nog wel andere, goedkopere oplossingen voor te bedenken.
Vraag me oprecht af of daar wel naar gekeken is...

Hans de Kort

2018-11-10 16:12:58

Geachte K.m., dag Marjan,

Ik ben het geheel met jullie eens. We spreken hier van onherstelbare schade die al van meet af aan had kunnen, nee moeten, worden vastgesteld.

Waarom bij zo’n installatie niet in het programma van eisen een garantieperiode van 10 jaren is geëist, evenals de voorwaarde dat het  installatiebedrijf moet zijn aangesloten bij een waarborgfonds? De installatie zou dan weliswaar iets meer hebben gekost, maar dat had dit debacle kunnen voorkomen.

Het is niet te begrijpen dat de gemeenteraad hier zo gemakkelijk overheen stapt. Als dit zo doorgaat leert het gemeentebestuur niets uit de vele blunders en gaat het onverdroten op de oude voet door.

Ik geef enkele (volledige lijst is te lang), maar wel kenmerkende, voorbeelden van onbegrijpelijke blunders en de extra kosten daarvan.

Het plaveisel op de Grote Markt dat er kort na de oplevering moest worden verwijderd en herbestraat. De kosten ervan: ca 50 000 euro.

Alle opritten in de trottoirs van de Enkweg  die, nadat zij waren aangelegd, moesten worden verwijderd en herbestraat. Kosten: ca. € 100 000.

De vallen (beweegbaar stalen rijgedeelte) van de Enk- en Dagertbrug die, in strijd met de door het college zelf verleende Monumentenvergunning, waren vervangen door betonnen overkluizingen die, na een beroepsprocedure door belanghebbenden, moesten worden vervangen door stalen vallen, in overeenstemming met de monumentenvergunning. Kosten: ca. € 450.000.

Over de kosten, ca. 600 000 euro, van de overbodige vijfde wethouder wil ik het niet hebben, want die staan hier los van.

Jullie hebben helemaal gelijk. Waar hebben we het over. Het is maar gemeenschapsgeld en dat is voor blunderende politici een welhaast onuitputtelijke bron. Zeker met een gemeenteraad die alles klakkeloos goedkeurt, met uitzondering van geslaakte kreetjes gevormd met woorden als ‘geschokt’ en ‘overdonderd’.

Toos

2018-11-10 20:22:09

Als je het lijstje van Hans zo leest zou je denken dat de Raalter politiek maar wat aanrommelt. En er staan natuurlijk een paar zaken die niet de schoonheidsprijs verdienen. 

Achteraf is het altijd makkelijk praten, dan heb je alle kennis immers tot je beschikking. Dan lijken zaken die fout zijn gelopen altijd enorme stomme blunders. 

Is Raalte nou echt zo'n blunderdorp? Of zijn er misschien ook dingen die wel goed zijn geregeld? En zo nee, hoe kan het dan beter? Dit bestuur naar huis sturen? Of de uitvoerend ambtenaren? En dan? 

Prima om kritisch te zijn maar kom dan ook met een verbetervoorstel. 

Marjan Potze

2018-11-11 08:09:36

Hopelijk is er in sportcomplex 'Nieuw Tijenraan' een heel ander klimaatbeheersingssysteem geplaatst? Je moet er toch niet aan denken dat we over een jaar of tien opnieuw geconfronteerd worden met onvoorziene extra uitgaven van een of meerdere miljoenen! Dan wordt de gemeenschapsruif wel heel snel leeggepompt...

K.m

2018-11-11 11:07:39

@marjan.in 2013-2014 is in het oude tijenraan een nieuwe waterpomp installatie met 4 viessmann warmtepompen geplaatst (door de gemeente aangeschaft),deze installatie werkt iets anders nl rioolwater als bron i.p.v. grondwater en deze verwarmd het zwemwater i.p.v. het gebouw.Aanschafkosten meer dan €150.000,-.Deze installatie had een besparing op de stookkosten van €20.000,-/jaar.In het nieuwe tijenraan is dezelfde installatie compleet nieuw aangeschaft.Mijn vraag waarom is de installatie van het oude tijenraan niet mee verhuisd(+- 3 jaar oud en de aanschafkosten nog niet terug verdiend).vraag 2 wat is er gebeurd met de installatie?sloop?verkocht??

Marjan Potze

2018-11-11 13:39:15

Beste K.m

Dat zijn hele goede vragen die de raadsleden, als vertegenwoordigers van de Raalter burgerij, kunnen/moeten stellen aan het college. Ik neem tenminste aan dat zij hier niet van op de hoogte geweest zijn? Mocht dat wél het geval zijn dan moet men de burgers maar eens rap uitleggen waarom destijds niet aan de bel getrokken is. De gemeente Raalte kan zich nu, met de huidige lage rentestanden en de florerende economie, wel rijk rekenen maar dat kan zomaar weer veranderen. En wanneer we dan opnieuw te maken krijgen met tegenslagen waar miljoenen mee gemoeid zijn zullen de opgebouwde reserves als sneeuw voor de zon verdwijnen en belanden we  zo weer in een crisissituatie. Het stuit me bovendien tegen de borst dat er aan de ene kant heel gemakkelijk, althans zo lijkt het, miljoenen worden geïnvesteerd in prestigieuze, materiële zaken terwijl er in onze gemeente notabene een voedselbank nodig is en er ieder jaar acties gevoerd worden om mensen met een minimaal inkomen ook een fijn Sinterklaas- Kerst- en eindejaarsfeest te kunnen bezorgen. En zo zijn er vast nog veel meer onderwerpen aan te dragen waar ook best wat gemeenschapssgeld naartoe zou mogen gaan. 

Albert

2018-11-12 14:10:08

Het is voor Gerlant blijkbaar moeilijk tussen de regels door te lezen.
K.M. is een techneut en goed op de hoogte zo te lezen. Marjan's reactie is precies raak, spot on.

lampi

2018-11-12 19:26:22

@Albert,

ik denk dat de reacties van K.M. samen met die van Hans de Kort precies raak zijn.

zoals u schrijft heeft K.M. zo te lezen verstand van deze installaties en trekt de conclusie dat de installatie nu kapot is door slecht/verkeert onderhoud, wat al dan niet te wijten is aan onkunde van de installateur die het onderhoud heeft overgenomen.

Hans de Kort vraagt zich in deze af in hoeverre de gemeente onderzocht en gecontroleerd heeft of die installateur ook daadwerkelijk de kennis en certificeringen in huis had, met zijn voorbeelden wijst hij er vervolgens op dat dat in het verleden ook vaak slecht gebeurde met hoge kosten als gevolg.

allemaal vingerwijzingen waar je de insallatie niet mee repareert.

wat ik mij nu wel afvraag:

wie heeft geadviseerd om de hele installatie te vervangen? is dat de installateur die de laatste jaren het onderhoud heeft gedaan?

en is er ook gekeken naar de optie van K.M. om de installatie met onderdelen van de installatie uit tijenraan te repareren?

dit moet helaas ook weer opgelost worden, laten we dan tegen beter weten in maar hopen dat het de laatste blunder zal zijn.

Uitgelicht


Columns

Algemeen

112

Sport

Politiek

Uit

Digikrant


Volg ons op Facebook


Volg ons op Twitter
Salland Centraal wordt gehost door:
EG COMPUTER SPECIALISTEN

Agenda

Weer